Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2005

JO 20 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Antal svin i juni 2005

3a. Number of pigs in June 2005.

Område
Storleksgrupp åker

Galtar för avel, 50 kg och däröver

Suggor för avel, 50 kg och däröver

Slaktsvin,
20 kg
och däröver

Smågrisar, under 20 kg

Summa
svin

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

21

1 048

14 419

3 362

18 850

Uppsala

67

4 384

19 142

12 563

36 156

Södermanlands

61

8 059

46 640

21 934

76 694

Östergötlands

98

11 759

85 605

34 837

132 299

Jönköpings

52

3 198

10 255

8 053

21 558

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

32

2 086

10 713

4 788

17 619

Kalmar

97

8 107

49 335

27 814

85 353

Gotlands

58

6 967

38 226

19 147

64 398

Blekinge

42

1 931

25 108

7 594

34 675

Skåne

1 181

56 732

311 542

163 980

533 435

 

 

 

 

 

 

Hallands

321

22 384

148 670

68 426

239 801

Västra Götalands

384

34 871

186 782

100 034

322 071

Värmlands

45

4 427

34 022

13 125

51 619

Örebro

41

4 809

31 108

12 949

48 907

Västmanlands

56

8 748

32 685

22 699

64 188

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

32

910

4 166

2 775

7 883

Gävleborgs

22

827

6 263

2 698

9 810

Västernorrlands

15

1 018

5 840

3 668

10 541

Jämtlands

19

131

2 155

611

2 916

Västerbottens

43

1 924

13 475

4 672

20 114

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

10

1 095

9 153

2 071

12 329

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 030

45 082

288 899

134 906

469 917

Götalands mellanbygder

460

37 428

219 044

113 686

370 618

Götalands norra slättbygder

353

37 154

239 460

114 084

391 051

Svealands slättbygder

262

29 358

169 780

83 046

282 446

Götalands skogsbygder

407

26 905

114 010

69 197

210 519

Mellersta Sveriges skogsb

59

4 323

16 002

8 690

29 074

Nedre Norrland

69

2 133

15 471

7 440

25 113

Övre Norrland

57

3 032

22 638

6 751

32 478

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

13

43

457

57

570

Stödområde 2a

70

3 120

24 312

7 314

34 816

Stödområde 2b

26

1 320

9 406

4 854

15 606

Stödområde 3

22

885

6 018

3 094

10 019

Stödområde 4a

43

3 175

15 354

7 448

26 020

Stödområde 4b

20

2 514

23 728

8 535

34 797

Stödområde 5a

117

6 679

19 350

15 765

41 911

Stödområde 5b

250

17 609

85 682

54 445

157 986

Stödområde 5c

74

6 699

37 938

18 024

62 735

Stödområde 5m

53

6 104

31 599

15 864

53 620

Övriga riket

2 009

137 267

831 460

402 400

1 373 136

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

627

29 443

105 407

67 378

202 855

2,1- 5,0

47

953

4 306

2 747

8 053

5,1- 10,0

78

2 810

6 926

5 581

15 395

10,0- 20,0

171

5 548

27 314

18 808

51 841

20,1- 30,0

162

7 484

26 400

29 066

63 112

30,1- 50,0

317

17 917

60 546

53 136

131 916

50,1- 100,0

539

40 340

204 099

139 921

384 899

Över 100,0

756

80 920

650 306

221 163

953 145

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2005

2 697

185 415

1 085 304

537 800

1 811 216

20041

3 115

191 939

1 094 537

528 445

1 818 037

2003

3 945

204 527

1 127 372

567 282

1 903 126

20021

3 385

208 177

1 095 981

574 200

1 881 743

20011

3 924

211 842

1 089 452

586 238

1 891 456


1För åren 2001, 2002 och 2004 bygger uppgifterna på urvalsundersökningar.