Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2005

JO 20 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med svin i juni 2005.

3b. Number of holdings with pigs in June 2005.

Område
Storleksgrupp åker

Galtar för avel, 50 kg och däröver

Suggor för avel, 50 kg och däröver

Slaktsvin,
20 kg
och däröver

Smågrisar, under 20 kg

Totalt
med svin

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

13

18

26

13

33

Uppsala

37

55

70

47

83

Södermanlands

31

34

49

34

53

Östergötlands

51

62

92

60

107

Jönköpings

30

44

49

36

77

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

17

28

36

28

43

Kalmar

52

64

95

64

116

Gotlands

36

51

80

64

97

Blekinge

27

38

53

33

62

Skåne

417

587

648

524

790

 

 

 

 

 

 

Hallands

207

314

413

296

476

Västra Götalands

191

267

379

261

474

Värmlands

21

30

50

36

65

Örebro

24

33

50

27

61

Västmanlands

21

34

55

49

62

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

14

22

24

12

35

Gävleborgs

13

18

32

13

40

Västernorrlands

10

12

22

10

24

Jämtlands

12

9

21

6

26

Västerbottens

29

40

53

25

58

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

6

7

9

6

12

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

337

454

597

433

672

Götalands mellanbygder

251

347

431

341

528

Götalands norra slättbygder

171

222

352

239

419

Svealands slättbygder

129

177

274

189

316

Götalands skogsbygder

262

422

456

347

610

Mellersta Sveriges skogsb

35

50

52

33

75

Nedre Norrland

36

46

78

30

98

Övre Norrland

38

49

66

32

76

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

8

7

12

3

19

Stödområde 2a

41

53

75

36

85

Stödområde 2b

16

18

33

15

38

Stödområde 3

13

24

29

13

44

Stödområde 4a

24

35

44

28

54

Stödområde 4b

9

11

29

19

34

Stödområde 5a

78

134

143

104

206

Stödområde 5b

140

219

270

203

358

Stödområde 5c

51

69

76

54

94

Stödområde 5m

37

54

73

54

90

Övriga riket

842

1 143

1 522

1 115

1 772

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

58

65

99

68

112

2,1- 5,0

28

51

51

24

84

5,1- 10,0

62

122

108

65

167

10,0- 20,0

137

257

244

191

342

20,1- 30,0

130

210

214

184

287

30,1- 50,0

203

286

336

272

416

50,1- 100,0

329

417

579

440

669

Över 100,0

312

359

675

400

717

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2005

1 259

1 767

2 306

1 644

2 794

20041

1 467

2 117

2 699

1 913

3 194

2003

1 694

2 468

2 993

2 217

3 669

20021

1 878

2 726

3 260

2 506

3 998

20011

1 973

3 022

3 625

2 674

4 520


1För åren 2001, 2002 och 2004 bygger uppgifterna på urvalsundersökningar.