Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2005

JO 20 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Antal höns, kycklingar och kalkoner i juni 2005.

4a. Number of fowls, chickens and turkeys in June 2005.

Område
Storleksgrupp åker

 

Höns,
20 veckor
eller äldre

Kycklingar av värpras
avsedda för
äggproduktion

Slakt-kycklingar

Kalkoner

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

83 354

20 825

..

114

Uppsala

49 477

31 333

358

813

Södermanlands

233 848

50 340

652 101

297

Östergötlands

955 359

399 858

285 027

175

Jönköpings

57 873

1 461

24

150

 

 

 

 

 

Kronobergs

67 659

40 853

189 010

276

Kalmar

197 286

176 836

1 038 975

47

Gotlands

221 896

85 948

38 055

7

Blekinge

50 873

44 656

1 615 599

..

Skåne

1 212 208

309 812

1 792 694

69 670

 

 

 

 

 

Hallands

512 008

91 927

572 658

78

Västra Götalands

759 553

226 816

1 205 331

41 824

Värmlands

34 763

273

35

6 287

Örebro

176 780

127 300

69 259

66

Västmanlands

116 112

302

44 808

53

 

 

 

 

 

Dalarnas

31 885

145

514

101

Gävleborgs

71 448

398

209

269

Västernorrlands

56 227

78 136

22

130

Jämtlands

28 526

204

37

1 020

Västerbottens

141 658

9 215

31

139

 

 

 

 

 

Norrbottens

6 465

140

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 005 848

152 658

1 539 005

13 692

Götalands mellanbygder

839 825

433 434

2 805 391

45 797

Götalands norra slättbygder

1 401 406

512 848

1 209 633

9 666

Svealands slättbygder

563 948

103 417

722 500

7 564

Götalands skogsbygder

683 398

231 959

907 337

10 974

Mellersta Sveriges skogsb

276 685

174 368

320 810

32 251

Nedre Norrland

145 689

78 687

67

1 397

Övre Norrland

148 459

9 407

34

208

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

Stödområde 1

38 712

9 174

6

123

Stödområde 2a

140 111

362

66

773

Stödområde 2b

85 758

78 516

29

481

Stödområde 3

43 912

207

223

249

Stödområde 4a

133 759

343

576

4 214

Stödområde 4b

1 217

71

-

2 156

Stödområde 5a

435 019

176 859

991 526

306

Stödområde 5b

403 088

369 800

791 483

35 877

Stödområde 5c

101 459

7 320

19 062

197

Stödområde 5m

161 183

57 948

191 558

24

Övriga riket

3 521 040

996 178

5 510 248

77 149

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

- 2,0

2 096 209

724 675

2 609 300

410

2,1- 5,0

120 270

11 446

989

331

5,1- 10,0

127 015

132 800

47 563

383

10,0- 20,0

181 019

38 098

20 497

509

20,1- 30,0

125 124

69 583

47 128

487

30,1- 50,0

332 183

155 170

229 125

7 072

50,1- 100,0

387 644

259 181

1 067 714

58 194

Över 100,0

1 695 794

305 825

3 482 461

54 163

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2005

5 065 258

1 696 778

7 504 777

121 549

20041

4 995 014

1 624 948

6 085 387

..

2003

4 497 678

1 508 597

5 905 679

..

20021

4 731 837

1 536 819

..

..

20011

5 686 894

1 721 342

..

..


1För åren 2001, 2002 och 2004 bygger uppgifterna på urvalsundersökningar.