Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2006

JO 20 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

10. Antal företag med höns och kycklingar i juni 2006

10. Number of holdings with fowls and chickens in June 2006

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar
av värpras
avsedda för
äggproduktion1)

Slaktkycklingar1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

 

..

 

..

 

Uppsala

..

 

..

 

..

 

Södermanlands

159

6,9

..

 

..

 

Östergötlands

228

4,9

..

 

..

 

Jönköpings

485

28,9

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

172

7,4

..

 

..

 

Kalmar

226

6,9

..

 

..

 

Gotlands

106

6,9

..

 

..

 

Blekinge

88

7,3

..

 

..

 

Skåne

451

5,1

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

194

5,9

..

 

..

 

Västra Götalands

813

17,8

..

 

..

 

Värmlands

155

7,8

..

 

..

 

Örebro

138

6,8

..

 

..

 

Västmanlands

99

8,2

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

163

6,6

..

 

..

 

Gävleborgs

144

7,5

..

 

..

 

Västernorrlands

101

8,5

..

 

..

 

Jämtlands

102

6,6

..

 

..

 

Västerbottens

90

8,0

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

45

11,3

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

216

7,3

..

 

..

 

Götalands mellanbygder

357

5,2

..

 

..

 

Götalands norra slättbygder

354

4,8

..

 

..

 

Svealands slättbygder

1 253

24,0

..

 

..

 

Götalands skogsbygder

1 767

11,6

..

 

..

 

Mellersta Sveriges skogsb.

423

4,3

..

 

..

 

Nedre Norrland

347

4,3

..

 

..

 

Övre Norrland

161

6,2

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

55

12,6

..

 

..

 

2a

175

6,1

..

 

..

 

2b

195

4,9

..

 

..

 

3

172

7,1

..

 

..

 

4a

254

5,5

..

 

..

 

4b

23

29,0

..

 

..

 

5a

1 161

16,4

..

 

..

 

5b

1 008

14,1

..

 

..

 

5c

272

5,5

..

 

..

 

5m

120

6,9

..

 

..

 

Övriga riket

1 444

17,9

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2006

4 877

7,4

528

15,1

192

7,4

2005

4 916

-

634

-

234

-

2004

5 376

5,0

803

12,0

237

11,7

2003

5 422

-

672

-

238

-


1) Regionala siffror för kycklingar bedöms vara alltför osäkra för att anges.