Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Husdjur i juni 2006

JO 20 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

2.       Antal får i juni 2006

2.       Number of sheep in June 2006

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Baggar och
tackor,
födda 2005
eller tidigare

Lamm

Summa
får

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9 874

20,6

10 705

13,7

20 579

17,0

Uppsala

8 133

18,1

8 212

2,7

16 345

9,3

Södermanlands

10 680

1,4

10 864

2,1

21 544

1,6

Östergötlands

18 896

5,5

22 459

7,8

41 355

6,7

Jönköpings

15 664

27,4

16 460

18,9

32 124

22,9

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

13 278

34,9

8 176

13,3

21 455

23,0

Kalmar

16 003

1,9

16 776

2,0

32 778

1,8

Gotlands

28 585

3,0

34 085

3,0

62 669

3,0

Blekinge

5 701

2,9

5 856

3,5

11 556

2,8

Skåne

20 211

1,4

24 552

1,9

44 763

1,7

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

10 322

11,1

12 450

11,9

22 772

11,5

Västra Götalands

31 148

0,9

35 207

1,3

66 354

1,1

Värmlands

8 113

1,9

8 120

3,3

16 233

2,5

Örebro

7 235

2,0

8 564

3,4

15 799

2,8

Västmanlands

5 195

2,4

5 620

3,7

10 816

3,0

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

8 296

15,6

7 952

18,4

16 247

15,8

Gävleborgs

6 082

2,3

5 990

3,9

12 072

2,8

Västernorrlands

5 923

13,3

4 934

22,5

10 858

16,8

Jämtlands

5 335

3,2

6 149

2,0

11 485

2,4

Västerbottens

4 506

1,7

4 428

3,2

8 934

2,4

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

4 448

4,6

4 279

5,2

8 727

4,7

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8 447

12,5

10 121

15,0

18 568

13,5

Götalands mellanbygder

47 946

2,1

55 892

2,0

103 838

1,9

Götalands norra slättbygder

17 612

1,6

20 770

1,6

38 382

1,5

Svealands slättbygder

39 688

5,0

42 739

3,8

82 427

4,1

Götalands skogsbygder

81 635

8,0

84 494

4,6

166 129

5,9

Mellersta Sveriges skogsb.

18 059

0,9

19 263

1,7

37 323

1,3

Nedre Norrland

19 546

7,3

18 012

10,0

37 558

7,8

Övre Norrland

10 694

2,0

10 546

2,6

21 241

2,1

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

5 004

2,8

5 850

2,2

10 854

2,2

2a

10 858

4,4

9 827

2,7

20 685

3,4

2b

7 749

9,7

6 928

16,5

14 677

11,9

3

10 417

9,2

9 015

12,8

19 431

9,4

4a

9 821

1,4

11 223

3,2

21 044

2,4

4b

2 455

2,0

3 048

3,2

5 503

2,6

5a

41 254

10,1

44 396

6,5

85 650

7,7

5b

66 680

6,9

68 892

3,4

135 573

4,9

5c

22 867

9,9

25 984

7,1

48 850

7,9

5m

11 072

9,6

14 263

8,5

25 335

8,5

Övriga riket

55 451

2,5

62 412

2,4

117 863

2,3

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2006

243 627

3,0

261 838

1,9

505 466

2,3

2005

222 009

-

249 275

-

471 284

-

2004

220 028

1,4

245 533

1,7

465 561

1,5

2003

210 463

-

237 845

-

448 308

-