Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2006

JO 20 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal avels- och slaktsvin i juni 2006

3. Number of breeding and fattening pigs in June 2006

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin,
20 kg och
däröver

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

18

13,5

873

13,9

10 149

5,5

Uppsala

83

3,8

4 355

0,9

17 198

5,4

Södermanlands

46

3,3

6 440

6,7

34 879

6,7

Östergötlands

111

12,4

11 752

1,4

81 208

2,2

Jönköpings

..

 

..

 

7 781

17,9

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

28

4,5

1 827

3,9

9 594

9,6

Kalmar

120

1,1

9 554

0,7

52 125

2,3

Gotlands

61

3,0

5 944

1,6

32 044

2,8

Blekinge

43

3,2

2 149

1,4

23 102

3,4

Skåne

1 100

0,8

56 629

1,1

287 302

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

305

1,1

21 624

1,2

128 048

1,9

Västra Götalands

365

0,6

34 664

4,3

189 304

0,8

Värmlands

42

2,0

4 964

2,4

28 495

5,5

Örebro

33

1,4

4 764

0,9

30 092

0,8

Västmanlands

62

3,0

9 336

2,8

30 320

4,7

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

15

4,6

1 031

0,1

3 775

0,2

Gävleborgs

19

2,7

764

1,2

4 481

1,3

Västernorrlands

15

0,0

1 082

0,6

8 701

4,4

Jämtlands

10

5,0

195

3,2

1 764

0,2

Västerbottens

61

1,5

2 120

1,9

12 650

2,6

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

..

 

..

 

8 937

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

963

0,7

45 071

1,0

258 105

1,5

Götalands mellanbygder

457

1,5

36 590

1,8

203 243

1,4

Götalands norra slättbygder

347

0,7

37 459

2,5

239 984

1,0

Svealands slättbygder

260

2,8

28 622

1,9

142 541

2,3

Götalands skogsbygder

411

6,7

26 568

2,5

104 747

2,2

Mellersta Sveriges skogsb.

65

23,9

4 661

0,9

16 270

1,2

Nedre Norrland

48

2,6

2 106

0,8

15 463

1,5

Övre Norrland

73

1,2

3 244

1,3

21 595

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

7

5,3

45

7,5

329

0,2

2a

76

1,8

3 406

1,2

22 756

1,3

2b

24

2,8

1 371

0,8

10 888

2,7

3

15

0,0

802

0,6

4 480

2,1

4a

40

1,5

3 605

1,7

14 540

4,8

4b

21

1,0

2 753

1,8

21 144

5,3

5a

137

18,3

7 289

4,6

21 325

5,9

5b

235

2,1

15 399

4,6

77 128

2,0

5c

75

2,9

7 053

3,7

33 098

3,1

5m

86

13,8

6 170

1,7

28 885

2,5

Övriga riket

1 907

0,6

136 427

0,8

767 374

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2006

2 623

1,3

184 321

0,9

1 001 947

0,7

2005

2 697

-

185 415

-

1 085 304

-

2004

3 115

1,1

191 939

0,7

1 094 537

0,7

2003

3 945

-

204 527

-

1 127 372

-