Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2006

JO 20 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal höns och kycklingar i juni 2006

5. Number of fowls and chickens in June 2006

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar
av värpras
avsedda för
äggproduktion1)

Slaktkycklingar1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

109 809

7,5

..

 

..

 

Uppsala

55 229

13,1

..

 

..

 

Södermanlands

127 755

12,0

..

 

..

 

Östergötlands

898 388

1,4

..

 

..

 

Jönköpings

44 592

13,2

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

98 955

1,7

..

 

..

 

Kalmar

281 468

0,7

..

 

..

 

Gotlands

165 151

2,8

..

 

..

 

Blekinge

70 839

21,3

..

 

..

 

Skåne

1 036 016

2,6

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

464 067

4,5

..

 

..

 

Västra Götalands

696 444

2,0

..

 

..

 

Värmlands

21 604

20,1

..

 

..

 

Örebro

102 985

16,8

..

 

..

 

Västmanlands

74 413

0,2

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

16 059

4,8

..

 

..

 

Gävleborgs

87 138

0,3

..

 

..

 

Västernorrlands

32 912

0,5

..

 

..

 

Jämtlands

33 543

0,3

..

 

..

 

Västerbottens

99 719

20,4

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

6 953

1,4

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

911 284

4,0

..

 

..

 

Götalands mellanbygder

751 946

4,6

..

 

..

 

Götalands norra slättbygder

1 282 151

0,8

..

 

..

 

Svealands slättbygder

441 762

5,7

..

 

..

 

Götalands skogsbygder

748 795

2,7

..

 

..

 

Mellersta Sveriges skogsb.

165 001

10,9

..

 

..

 

Nedre Norrland

115 951

5,3

..

 

..

 

Övre Norrland

107 151

16,6

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

40 743

0,2

..

 

..

 

2a

99 335

20,7

..

 

..

 

2b

65 201

0,3

..

 

..

 

3

57 488

0,4

..

 

..

 

4a

80 959

6,0

..

 

..

 

4b

427

24,6

..

 

..

 

5a

518 764

2,8

..

 

..

 

5b

393 622

3,8

..

 

..

 

5c

78 048

3,3

..

 

..

 

5m

127 176

4,0

..

 

..

 

Övriga riket

3 062 277

1,9

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2006

4 524 040

1,5

1 646 280

3,6

7 436 135

1,4

2005

5 065 258

-

1 696 778

-

7 504 777

-

2004

4 995 014

1,0

1 624 948

4,7

6 085 387

2,9

2003

4 497 678

-

1 508 597

-

5 905 679

-


1) Regionala siffror för kycklingar bedöms vara alltför osäkra för att anges.