Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2006

JO 20 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Antal företag med nötkreatur i juni 2006

6. Number of holdings with cattle in June 2006

Område

Kor för mjölkproduktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

105

271

376

439

379

460

Uppsala

259

376

635

728

676

770

Södermanlands

218

323

539

621

552

660

Östergötlands

469

654

1 119

1 306

1 220

1 368

Jönköpings

708

1 107

1 810

2 108

1 972

2 204

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

330

740

1 069

1 280

1 143

1 336

Kalmar

673

787

1 459

1 670

1 540

1 751

Gotlands

344

258

602

698

655

725

Blekinge

143

451

594

640

595

671

Skåne

750

1 929

2 671

2 935

2 740

3 099

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

468

668

1 136

1 302

1 201

1 373

Västra Götalands

1 450

2 259

3 707

4 296

3 953

4 574

Värmlands

230

510

740

859

770

943

Örebro

180

358

537

621

573

662

Västmanlands

121

200

321

384

341

411

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

227

353

579

666

595

718

Gävleborgs

268

392

659

788

729

838

Västernorrlands

244

313

556

702

601

739

Jämtlands

248

256

504

592

540

632

Västerbottens

392

170

561

731

668

765

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

200

72

272

334

309

355

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

421

618

1 038

1 162

1 095

1 231

Götalands mellanbygder

1 143

1 408

2 546

2 857

2 656

2 980

Götalands norra slättbygder

878

1 000

1 876

2 171

2 035

2 305

Svealands slättbygder

888

1 430

2 316

2 723

2 458

2 889

Götalands skogsbygder

2 765

5 582

8 335

9 620

8 842

10 133

Mellersta Sveriges skogsb.

543

1 091

1 631

1 879

1 695

2 019

Nedre Norrland

742

995

1 736

2 064

1 847

2 206

Övre Norrland

647

323

968

1 224

1 124

1 291

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

178

175

352

424

388

457

2a

678

420

1 097

1 351

1 225

1 434

2b

366

452

817

1 002

889

1 060

3

254

533

787

914

826

981

4a

342

581

922

1 101

994

1 184

4b

70

112

182

208

187

229

5a

1 444

3 257

4 697

5 418

4 970

5 720

5b

1 619

2 676

4 286

4 880

4 497

5 143

5c

586

821

1 406

1 617

1 499

1 693

5m

279

245

524

626

579

645

Övriga riket

2 211

3 175

5 376

6 159

5 698

6 508

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2006

8 027

12 447

20 446

23 700

21 752

25 054

2005

8 548

12 821

21 254

24 808

22 888

26 179

2004

9 147

13 013

22 160

26 291

24 116

27 626

2003

9 720

12 681

22 365

26 457

24 883

27 905