Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2006

JO 20 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Antal företag med smågrisar samt svin totalt i juni 2006

9. Number of holdings with piglets and pigs total in June 2006

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

 

Smågrisar,
under 20 kg

Summa
svin

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 

 

8

6,7

28

8,0

Uppsala

 

 

46

2,8

69

4,8

Södermanlands

 

 

30

3,7

45

2,0

Östergötlands

 

 

55

2,3

101

4,4

Jönköpings

 

 

27

6,9

57

3,5

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

 

24

3,7

40

10,9

Kalmar

 

 

54

3,1

103

2,0

Gotlands

 

 

61

2,9

98

3,3

Blekinge

 

 

29

3,5

56

1,7

Skåne

 

 

467

0,8

684

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

 

264

1,0

406

0,7

Västra Götalands

 

 

243

1,0

421

1,4

Värmlands

 

 

26

5,0

53

3,8

Örebro

 

 

19

4,1

56

2,5

Västmanlands

 

 

43

2,5

54

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

 

13

4,2

22

3,7

Gävleborgs

 

 

10

6,8

29

4,2

Västernorrlands

 

 

9

6,3

18

2,5

Jämtlands

 

 

9

6,3

16

5,0

Västerbottens

 

 

30

2,4

49

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

 

 

5

0,0

8

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 

 

394

0,9

589

0,6

Götalands mellanbygder

 

 

308

1,2

473

1,5

Götalands norra slättbygder

 

 

221

0,9

371

0,4

Svealands slättbygder

 

 

164

1,5

274

1,6

Götalands skogsbygder

 

 

294

1,2

516

1,8

Mellersta Sveriges skogsb.

 

 

29

4,7

60

8,0

Nedre Norrland

 

 

30

4,1

69

2,5

Övre Norrland

 

 

37

2,0

61

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

 

 

6

7,3

12

4,7

2a

 

 

41

2,8

67

1,6

2b

 

 

12

6,7

30

2,8

3

 

 

10

8,4

28

7,9

4a

 

 

20

4,6

41

2,2

4b

 

 

17

4,6

31

1,6

5a

 

 

80

1,9

171

3,4

5b

 

 

177

2,0

304

2,5

5c

 

 

48

2,6

83

4,8

5m

 

 

53

1,0

85

3,5

Övriga riket

 

 

1 009

0,5

1 563

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

1 476

0,5

2 414

0,5

2005

 

 

1 644

-

2 794

-

2004

 

 

1 913

0,8

3 194

0,8

2003

 

 

2 217

-

3 669

-