Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 20 SM 0701

Husdjur i juni 2007
Preliminära resultat
Livestock in June 2007, preliminary results
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Antalet nötkreatur fortsätter att minska

Antalet nötkreatur beräknas minska något mellan 2006 och 2007 och följer en trend som pågått under ett antal år. Totalt fanns det 1 556 600 st nötkreatur i Sverige i juni 2007. Minskningen är generell för alla djurslag även om antalet mjölkkor minskar lite mer än övriga nötkreatur medan antalet am- och dikor ökar relativt mycket.

Totala antalet kvigor, tjurar och stutar beräknas under det senaste året ha minskat med 2,7 % medan antalet kalvar minskat med 1,6 % sedan juni 2006.

Antalet slaktsvin ökar

Efter att antalet svin minskade mycket mellan 2005 och 2006 beräknas det bli en ökning till 2007 med en dryg procent. Framför allt är det antalet slaktsvin som beräknas öka medan antalet suggor är relativt oförändrat. Antalet smågrisar är lägre än i juni 2006.

Antalet får fortsätter att öka

Antalet får beräknas ha ökat till 520 900 i juni 2007 vilket är 3 % mer än 2006 och nästan 12 % mer än 2004. Det är den högsta siffran som uppmätts sedan 1944.