Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2007

JO 20 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1 Antal nötkreatur i juni 2004, 2005, 2006 och 2007

1 Number of cattle in June 2004, 2005, 2006 and 2007

Djurslag/type of animal

2004

2005

2006

20071

 

 

 

 

 

Mjölkkor

403 702

393 263

387 530

367 226

Dairy cows

 

 

 

 

Kor för uppfödning av kalvar

171 730

176 613

177 522

186 352

Other cows

 

 

 

 

Summa kor

575 432

569 876

565 052

553 578

Total cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvigor 2 år och däröver

101 990

95 976

96 012

94 803

Heifers 2 years and older

 

 

 

 

Kvigor mellan 1 och 2 år

231 762

233 205

231 995

227 407

Heifers between 1 and 2 years

 

 

 

 

Tjurar och stutar 2 år och däröver

31 531

27 095

30 806

29 850

Bulls and steers 2 years and older

 

 

 

 

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år

174 142

170 286

171 034

163 638

Bulls and steers between 1 and 2 years

 

 

 

 

Summa kvigor, tjurar och stutar

539 425

526 562

529 847

515 698

Total heifers, bulls and steers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalvar under 1 år, kvigkalvar

254 738

252 066

246 004

241 747

Calves under 1 year, female

 

 

 

 

Kalvar under 1 år, tjur- och stut-kalvar

258 869

256 429

249 506

245 616

Calves under 1 year, male

 

 

 

 

Summa kalvar under 1 år

513 607

508 495

495 510

487 363

Total calves under 1 year

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa nötkreatur

1 628 464

1 604 933

1 590 409

1 556 639

Total cattle

 

 

 

 


1Uppgifterna för 2007 är preliminära och kan komma att revideras till de definitiva uppgifterna publiceras under våren 2008.