Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2007

JO 20 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2 Antal svin i juni 2004, 2005, 2006 och 2007

2 Number of pigs in June 2004, 2005, 2006 and 2007

Djurslag/type of animal

2004

2005

2006

20071

 

 

 

 

 

Galtar för avel, 50 kg och däröver

3 115

2 697

2 623

2 453

Boars, 50 kg and more

 

 

 

 

Suggor för avel, 50 kg och däröver

191 939

184 415

184 321

183 523

Breeding sows, 50 kg or more

 

 

 

 

Slaktsvin m.m. 20 kg och däröver

1 094 537

1 085 304

1 001 947

1 033 462

Pigs for fattening, 20 kg or more

 

 

 

 

Smågrisar under 20 kg

528 445

537 800

491 644

482 161

Piglets under 20 kg

 

 

 

 

Summa svin

1 818 037

1 811 216

1 680 535

1 701 599

Total pigs

 

 

 

 


1Uppgifterna för 2007 är preliminära och kan komma att revideras till de definitiva uppgifterna publiceras under våren 2008.