Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Husdjur i juni 2007

JO 20 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


 

3                    Antal får i juni 2004, 2005, 2006 och 2007

3                    Number of sheep in June 2004, 2005, 2006 and 2007

Djurslag/type of animal

2004

2005

2006

20071

 

 

 

 

 

Baggar och tackor

220 028

222 009

243 627

247 228

Ewes and rams

 

 

 

 

Lamm

245 533

249 275

261 838

273 648

Lambs

 

 

 

 

Summa får

465 561

471 284

505 466

520 876

Total sheep

 

 

 

 


1Uppgifterna för 2007 är preliminära och kan komma att revideras till de definitiva uppgifterna publiceras under våren 2008.