Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 20 SM 0801

Husdjur i juni 2007
Slutlig statistik
Livestock in June 2007
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Fortsatt minskning av antalet nötkreatur

Antalet nötkreatur har minskat stadigt de senaste åren. Totalt sedan förra räkningen 2006 har antalet nöt minskat med drygt 30 000 djur. Det är kalvar under ett år som står för den största minskningen. Gruppen kvigor, tjurar och stutar är den enda i nötgruppen som har ökat stabilt sedan 1995. Den är även ensam om att öka sedan 2006.

Antalet företag har sedan 2006 minskat med 2 500 stycken samtidigt som den genomsnittliga besättningsstorleken ökat med 3 % eller 2 djur.

Ökad produktion per fårföretag

Antalet tackor och baggar har trots en liten minskning det senaste året ökat med 24 % sedan 1995. Lammen uppvisar ingen större förändring och totalt har antalet får ökat med 3 500 stycken sedan 2006. Bland fårföretagen sker dock en minskning i antal och den genomsnittliga besättningsstorleken har därmed ökat stort. Sedan förra året med drygt 13 % och sedan 1995 med närmare 55 % eller 11 företag.

Kraftig ökning av besättningsstorlek för svin

Svinbeståndet i Sverige minskar stadigt sedan 1995 vilket även fortsätter under det senaste året. Endast slaktsvinen ökar men det väger dock inte upp mot minskningen bland suggor och galtar och främst smågrisar. Totalt har antalet svin minskat med drygt 4 100 stycken sedan 2006. Även antalet svinuppfödare minskar. Totalt är minskningen sedan 2006 ca 450 företag. Sedan 1995 har antalet svinuppfödare minskat med ca 80 %. Svinbeståndet på ett genomsnittligt företag uppvisar en stor ökning sedan 1995. Kurvan fortsätter uppåt även för det senaste året. Slaktsvinsföretagen har ökat betydligt mycket i antal grisar men företagen med suggor och galtar har den största procentuella ökningen med närmare 310 %.