Statens Jordbruksverk                                     32                                                     JO 20 SM 0801

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO 20 Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 29 april 2008.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Kjell Jansson, SCB.