Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2007

JO 20 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med mjölkkor fördelat efter besättningsstorlek i juni 2007

5b. Number of holdings with dairy cows distributed by size of herd in June 2007

Område Storleksgrupp åker

1-9

10-24

25-49

50-74

75-99

100-

Summa

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

25

41

17

3

9

97

Uppsala

3

45

116

40

18

20

242

Södermanlands

..

27

82

52

13

22

197

Östergötlands

5

53

184

100

43

45

430

Jönköpings

12

128

292

117

48

41

638

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

10

63

107

62

24

22

288

Kalmar

10

70

228

145

58

97

608

Gotlands

..

64

137

58

19

34

314

Blekinge

5

39

49

14

7

7

121

Skåne

14

107

246

110

57

123

657

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

13

85

135

67

45

68

413

Västra Götalands

44

276

528

245

91

110

1 294

Värmlands

11

47

68

28

10

24

188

Örebro

4

31

58

30

7

19

149

Västmanlands

-

13

28

20

..

13

75

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

17

48

67

29

9

13

183

Gävleborgs

13

87

97

39

4

11

251

Västernorrlands

15

69

64

26

11

14

199

Jämtlands

11

71

82

32

14

12

222

Västerbottens

18

103

136

53

21

19

350

Norrbottens

15

48

69

29

6

13

180

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

63

107

61

36

77

352

Götalands mellanbygder

14

142

392

204

82

179

1 013

Götalands norra slättbygder

18

110

313

178

76

88

783

Svealands slättbygder

10

137

329

157

43

86

762

Götalands skogsbygder

73

548

1 048

454

190

192

2 505

Mellersta Sveriges skogsb.

19

123

167

77

22

44

452

Nedre Norrland

44

205

236

96

33

37

651

Övre Norrland

39

171

222

86

27

33

578

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

1

17

58

51

13

6

5

150

2a

33

171

236

101

35

36

612

2b

18

99

114

46

13

21

311

3

19

82

75

29

9

15

229

4a + 4b

17

82

126

57

16

39

337

5a

42

294

516

179

68

62

1 161

5b

31

277

616

313

132

153

1 522

5c

7

79

213

120

42

54

515

5m

..

43

128

48

16

36

273

Övriga riket

39

314

739

407

172

315

1 986

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

6

3

6

15

2,1- 5,0

3

..

..

-

-

..

6

5,1- 10,0

28

22

..

-

-

..

52

10,1- 20,0

101

229

49

3

..

-

383

20,1- 30,0

48

341

172

17

4

3

585

30,1- 50,0

27

546

794

106

16

8

1 497

50,1- 100,0

17

334

1 463

647

179

130

2 770

100,1 - 200,0

..

25

319

480

245

343

1 413

Över 200,0

-

..

15

54

61

244

375

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

225

1 499

2 814

1 313

509

736

7 096

2006

..

..

..

..

..

..

..

2005

309

2 152

3 501

1 463

506

617

8 548

2004

..

..

..

..

..

..

..

2003

..

..

..

..

..

..

..