Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2007

JO 20 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Antal tackor och baggar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2007

6a. Number of ewes and rams distributed by size of herd in June 2007

Område Storleksgrupp åker

1-9

10-24

25-49

50-

Summa

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

536

1 673

1 625

4 586

8 420

Uppsala

630

1 972

2 116

4 128

8 846

Södermanlands

484

1 745

1 856

7 752

11 837

Östergötlands

603

2 886

3 545

13 569

20 603

Jönköpings

810

2 715

2 630

5 301

11 456

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

567

1 483

1 557

3 615

7 222

Kalmar

509

2 732

2 812

10 179

16 232

Gotlands

193

1 430

3 472

22 470

27 565

Blekinge

213

1 209

1 352

4 168

6 942

Skåne

1 353

3 610

3 974

13 861

22 798

 

 

 

 

 

 

Hallands

824

2 017

1 686

4 945

9 472

Västra Götalands

2 776

7 941

7 170

16 468

34 355

Värmlands

880

2 448

2 071

3 883

9 282

Örebro

502

1 388

1 576

4 616

8 082

Västmanlands

259

968

897

3 167

5 291

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

571

1 939

1 409

2 979

6 898

Gävleborgs

570

1 974

1 626

3 279

7 449

Västernorrlands

449

1 241

1 284

1 557

4 531

Jämtlands

326

1 488

630

2 717

5 161

Västerbottens

510

1 502

981

1 302

4 295

Norrbottens

317

1 085

930

2 617

4 949

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

710

1 459

1 964

4 442

8 575

Götalands mellanbygder

920

3 975

6 667

35 507

47 069

Götalands norra slättbygder

1 275

3 610

3 091

12 564

20 540

Svealands slättbygder

2 235

7 319

7 818

22 781

40 153

Götalands skogsbygder

4 579

16 001

15 566

40 077

76 223

Mellersta Sveriges skogsb.

1 850

5 076

4 102

9 560

20 588

Nedre Norrland

1 323

4 799

3 855

7 631

17 608

Övre Norrland

990

3 207

2 136

4 597

10 930

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

1

416

1 540

1 063

2 019

5 038

2a

855

3 088

1 995

4 738

10 676

2b

671

1 813

1 782

3 531

7 797

3

841

2 849

2 140

3 066

8 896

4a + 4b

1 241

3 198

2 531

6 513

13 483

5a

2 355

8 965

7 990

16 547

35 857

5b

2 593

8 460

10 880

40 794

62 727

5c

892

3 626

4 616

13 864

22 998

5m

325

1 570

1 572

7 957

11 424

Övriga riket

3 693

10 337

10 630

38 130

62 790

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

..

..

..

1 766

1 837

2,1- 5,0

4 574

10 723

4 978

2 766

23 041

5,1- 10,0

3 261

11 901

9 668

6 797

31 627

10,1- 20,0

2 307

10 268

11 939

19 458

43 972

20,1- 30,0

1 067

3 598

5 307

21 135

31 107

30,1- 50,0

974

3 658

5 068

29 297

38 997

50,1- 100,0

1 027

3 093

5 004

34 024

43 148

100,1 - 200,0

484

1 511

2 425

17 416

21 836

Över 200,0

187

662

772

4 500

6 121

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2007

13 882

45 446

45 199

137 159

241 686

2006

..

..

..

..

..

2005

11 833

45 536

45 774

118 866

222 009

2004

..

..

..

..

..

2003

..

..

..

..

..