Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2007

JO 20 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Antal företag med tackor och baggar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2007

6b. Number of holdings with ewes and rams distributed by size of herd in June 2007

Område Storleksgrupp åker

1-9

10-24

25-49

50-

Summa

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

99

112

47

47

305

Uppsala

106

120

62

46

334

Södermanlands

89

109

56

63

317

Östergötlands

111

182

101

110

504

Jönköpings

149

176

78

45

448

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

102

99

48

31

280

Kalmar

87

174

81

95

437

Gotlands

33

86

98

169

386

Blekinge

37

74

41

40

192

Skåne

288

238

118

113

757

 

 

 

 

 

 

Hallands

148

125

51

43

367

Västra Götalands

506

519

207

155

1 387

Värmlands

156

163

62

36

417

Örebro

90

92

47

44

273

Västmanlands

47

58

25

19

149

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

97

130

40

32

299

Gävleborgs

97

125

48

36

306

Västernorrlands

81

80

38

16

215

Jämtlands

59

91

18

22

190

Västerbottens

93

96

30

17

236

Norrbottens

61

71

27

26

185

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

149

94

57

41

341

Götalands mellanbygder

174

247

195

280

896

Götalands norra slättbygder

238

235

90

101

664

Svealands slättbygder

403

461

230

202

1 296

Götalands skogsbygder

834

1 032

454

357

2 677

Mellersta Sveriges skogsb.

322

334

122

96

874

Nedre Norrland

236

310

111

80

737

Övre Norrland

180

207

64

48

499

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

1

73

97

30

17

217

2a

159

201

59

53

472

2b

122

117

53

33

325

3

137

188

63

37

425

4a + 4b

224

208

75

62

569

5a

436

578

235

168

1 417

5b

462

541

313

337

1 653

5c

163

227

135

117

642

5m

55

98

46

64

263

Övriga riket

705

665

314

317

2 001

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

..

..

..

19

23

2,1- 5,0

811

730

155

27

1 723

5,1- 10,0

601

761

294

91

1 747

10,1- 20,0

416

641

339

238

1 634

20,1- 30,0

195

226

151

212

784

30,1- 50,0

187

230

147

249

813

50,1- 100,0

201

192

143

231

767

100,1 - 200,0

90

97

71

103

361

Över 200,0

34

41

22

35

132

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2007

2 536

2 920

1 323

1 205

7 984

2006

..

..

..

..

..

2005

2 272

2 911

1 336

1 076

7 595

2004

..

..

..

..

..

2003

..

..

..

..

..