Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2007

JO 20 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Antal företag med suggor och galtar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2007

7b. Number of holdings with sows and boars distributed by size of herd in June 2007

Område
Storleksgrupp åker

Besättningsstorlek, antal suggor och galtar

 

 

1-49

50-99

100-199

200-

Summa

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

11

3

..

..

17

Uppsala

27

9

8

9

53

Södermanlands

8

..

9

10

29

Östergötlands

19

9

10

16

54

Jönköpings

22

3

..

3

29

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

18

3

4

..

27

Kalmar

12

14

12

16

54

Gotlands

27

7

7

6

47

Blekinge

21

..

4

4

31

Skåne

258

79

75

69

481

 

 

 

 

 

 

Hallands

136

43

37

20

236

Västra Götalands

111

24

37

40

212

Värmlands

9

3

7

3

22

Örebro

14

..

8

6

30

Västmanlands

6

4

6

8

24

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

12

3

..

..

19

Gävleborgs

10

..

4

-

16

Västernorrlands

8

..

-

..

11

Jämtlands

14

-

-

-

14

Västerbottens

21

3

4

3

31

Norrbottens

..

-

3

..

6

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

168

76

60

49

353

Götalands mellanbygder

152

40

56

48

296

Götalands norra slättbygder

65

28

41

42

176

Svealands slättbygder

61

21

34

36

152

Götalands skogsbygder

232

40

28

35

335

Mellersta Sveriges skogsb

25

5

10

5

45

Nedre Norrland

39

4

4

..

48

Övre Norrland

24

3

7

4

38

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

1

8

-

-

-

8

2a

31

3

7

4

45

2b

14

3

..

..

19

3

14

..

5

-

21

4a + 4b

14

6

11

5

36

5a

86

3

3

7

99

5b

107

28

22

19

176

5c

30

8

7

9

54

5m

34

4

6

8

52

Övriga riket

428

160

178

167

933

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

..

10

17

36

65

2,1- 5,0

54

..

..

3

60

5,1- 10,0

92

..

..

..

96

10,0- 20,0

177

13

5

5

200

20,1- 30,0

119

23

13

6

161

30,1- 50,0

135

31

25

13

204

50,1- 100,0

140

78

68

40

326

100,1-200,0

38

45

73

62

218

Över 200,0

9

14

36

54

113

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2007

766

217

240

220

1 443

2006

..

..

..

..

..

2005

1 041

259

261

220

1 781