Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2007

JO 20 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9a. Antal höns exklusive kycklingar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2007

9a. Number of fowls (chickens not included) distributed by size of herd in June 2007

Område
Storleksgrupp åker

Besättningsstorlek, antal höns exklusive kycklingar

 

 

1-49

50-199

200-4999

5000-

Summa

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

2 126

1 299

7 700

60 040

71 165

Uppsala

2 137

964

9 370

26 416

38 887

Södermanlands

1 993

903

17 130

178 450

198 476

Östergötlands

2 541

1 004

12 580

848 744

864 869

Jönköpings

4 829

1 396

14 536

34 170

54 931

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 382

230

17 800

70 000

90 412

Kalmar

3 445

654

11 700

507 680

523 479

Gotlands

1 022

530

11 308

217 010

229 870

Blekinge

818

..

14 073

72 650

87 641

Skåne

6 541

3 251

40 326

1 149 797

1 199 915

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 890

405

15 875

549 110

567 280

Västra Götalands

11 116

4 615

45 696

771 458

832 885

Värmlands

2 079

330

..

..

12 859

Örebro

1 885

1 045

7 715

176 008

186 653

Västmanlands

876

756

..

..

40 432

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 966

644

..

..

30 780

Gävleborgs

1 976

339

..

109 207

116 422

Västernorrlands

1 262

625

2 408

58 400

62 695

Jämtlands

843

206

..

..

25 406

Västerbottens

785

..

..

84 982

86 067

Norrbottens

383

-

-

..

6 383

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 006

1 375

38 594

954 627

997 602

Götalands mellanbygder

4 670

1 856

27 208

1 092 590

1 126 324

Götalands norra slättbygder

4 556

2 137

34 521

1 227 145

1 268 359

Svealands slättbygder

8 350

4 657

46 965

353 314

413 286

Götalands skogsbygder

21 096

6 063

76 116

816 965

920 240

Mellersta Sveriges skogsb

5 733

1 703

9 325

356 892

373 653

Nedre Norrland

4 113

1 450

7 808

121 964

135 335

Övre Norrland

1 371

155

..

90 982

92 708

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

1

667

..

-

..

39 817

2a

1 654

235

2 500

75 739

80 128

2b

1 995

935

5 508

79 723

88 161

3

2 271

435

-

..

61 090

4a + 4b

3 862

859

4 520

124 600

133 841

5a

11 456

3 036

31 257

456 645

502 394

5b

11 612

3 052

41 610

716 820

773 094

5c

4 047

1 511

9 830

100 590

115 978

5m

1 545

1 185

14 808

152 277

169 815

Övriga riket

13 786

8 098

130 704

3 210 601

3 363 189

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

..

..

59 144

2 451 846

2 511 233

2,1- 5,0

11 723

2 174

18 110

58 761

90 768

5,1- 10,0

11 613

3 133

7 358

92 523

114 627

10,0- 20,0

12 094

4 961

16 147

95 690

128 892

20,1- 30,0

6 104

2 059

30 755

102 260

141 178

30,1- 50,0

5 014

2 540

27 249

315 098

349 901

50,1- 100,0

4 663

3 360

39 655

422 761

470 439

100,1-200,0

1 478

739

36 419

688 895

727 531

Över 200,0

183

210

..

786 645

792 938

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2007

52 895

19 396

240 737

5 014 479

5 327 507

2006

..

..

..

..

..

2005

62 535

25 359

286 379

4 690 985

5 065 258