Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2007

JO 20 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Antal får i juni 2007

2a. Number of sheep in June 2007

Område
Storleksgrupp åker

Baggar och tackor,
födda 2006 eller
tidigare

Lamm

Summa
får

Län

 

 

 

Stockholms

8 420

9 892

18 312

Uppsala

8 846

9 251

18 097

Södermanlands

11 837

13 253

25 090

Östergötlands

20 603

22 019

42 622

Jönköpings

11 456

13 265

24 721

 

 

 

 

Kronobergs

7 222

7 909

15 131

Kalmar

16 232

18 892

35 124

Gotlands

27 565

33 503

61 068

Blekinge

6 942

7 323

14 265

Skåne

22 798

26 474

49 272

 

 

 

 

Hallands

9 472

10 661

20 133

Västra Götalands

34 355

38 490

72 845

Värmlands

9 282

9 793

19 075

Örebro

8 082

9 061

17 143

Västmanlands

5 291

5 247

10 538

 

 

 

 

Dalarnas

6 898

7 354

14 252

Gävleborgs

7 449

7 020

14 469

Västernorrlands

4 531

3 761

8 292

Jämtlands

5 161

5 031

10 192

Västerbottens

4 295

4 242

8 537

Norrbottens

4 949

4 794

9 743

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8 575

9 650

18 225

Götalands mellanbygder

47 069

55 392

102 461

Götalands norra slättbygder

20 540

22 197

42 737

Svealands slättbygder

40 153

44 210

84 363

Götalands skogsbygder

76 223

87 118

163 341

Mellersta Sveriges skogsb.

20 588

21 882

42 470

Nedre Norrland

17 608

15 985

33 593

Övre Norrland

10 930

10 801

21 731

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

1

5 038

4 754

9 792

2a

10 676

10 346

21 022

2b

7 797

6 606

14 403

3

8 896

9 112

18 008

4a + 4b

13 483

14 558

28 041

5a

35 857

41 300

77 157

5b

62 727

72 393

135 120

5c

22 998

26 165

49 163

5m

11 424

13 329

24 753

Övriga riket

62 790

68 672

131 462

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

- 2,0

1 837

1 954

3 791

2,1- 5,0

23 041

24 918

47 959

5,1- 10,0

31 627

35 296

66 923

10,1- 20,0

43 972

49 818

93 790

20,1- 30,0

31 107

33 014

64 121

30,1- 50,0

38 997

41 786

80 783

50,1- 100,0

43 148

47 936

91 084

100,1 - 200,0

21 836

25 473

47 309

Över 200,0

6 121

7 040

13 161

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2007

241 686

267 235

508 921

2006

243 627

261 838

505 466

2005

222 009

249 275

471 284

2004

220 028

245 533

465 561

2003

210 463

237 845

448 308