Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2007

JO 20 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med får i juni 2007

2b. Number of holdings with sheep in June 2007

Område
Storleksgrupp åker

Baggar och tackor,
födda 2006 eller
tidigare

Lamm

Summa
får

Län

 

 

 

Stockholms

305

261

307

Uppsala

334

299

338

Södermanlands

317

284

321

Östergötlands

504

441

505

Jönköpings

448

409

450

 

 

 

 

Kronobergs

280

241

280

Kalmar

437

388

437

Gotlands

386

356

386

Blekinge

192

170

193

Skåne

757

654

762

 

 

 

 

Hallands

367

322

368

Västra Götalands

1 387

1 193

1 389

Värmlands

417

339

418

Örebro

273

236

274

Västmanlands

149

128

149

 

 

 

 

Dalarnas

299

255

299

Gävleborgs

306

265

310

Västernorrlands

215

161

216

Jämtlands

190

163

190

Västerbottens

236

199

236

Norrbottens

185

154

186

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

Götalands södra slättbygder

341

295

343

Götalands mellanbygder

896

805

899

Götalands norra slättbygder

664

570

666

Svealands slättbygder

1 296

1 133

1 308

Götalands skogsbygder

2 677

2 354

2 682

Mellersta Sveriges skogsb.

874

739

876

Nedre Norrland

737

605

740

Övre Norrland

499

417

500

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

1

217

185

218

2a

472

388

472

2b

325

265

328

3

425

354

426

4a +4b

569

475

571

5a

1 417

1 260

1 421

5b

1 653

1 457

1 655

5c

642

569

644

5m

263

235

263

Övriga riket

2 001

1 730

2 016

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

- 2,0

23

23

23

2,1- 5,0

1 723

1 435

1 727

5,1- 10,0

1 747

1 487

1 752

10,1- 20,0

1 634

1 448

1 641

20,1- 30,0

784

689

786

30,1- 50,0

813

731

815

50,1- 100,0

767

674

774

100,1 - 200,0

361

321

363

Över 200,0

132

110

133

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2007

7 984

6 918

8 014

2006

9 141

7 527

9 152

2005

7 595

6 666

7 653

2004

8 237

7 050

8 239

2003

7 608

6 736

7 639