Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2007

JO 20 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med svin i juni 2007

3b. Number of holdings with pigs in June 2007

Område
Storleksgrupp åker

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin,
20 kg och
däröver

Smågrisar

Summa svin

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

8

17

24

10

30

Uppsala

37

53

64

46

72

Södermanlands

25

29

39

29

44

Östergötlands

45

53

79

49

94

Jönköpings

19

28

41

20

49

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

16

26

30

20

38

Kalmar

44

53

92

51

101

Gotlands

30

46

68

56

81

Blekinge

23

31

48

28

55

Skåne

359

480

547

416

648

 

 

 

 

 

 

Hallands

165

236

311

223

357

Västra Götalands

148

210

312

207

376

Värmlands

17

21

47

26

51

Örebro

17

30

43

22

52

Västmanlands

21

24

42

37

48

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

14

18

22

15

33

Gävleborgs

13

16

36

13

41

Västernorrlands

8

11

21

7

26

Jämtlands

9

14

17

8

23

Västerbottens

26

31

43

24

46

Norrbottens

5

6

11

5

12

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

271

352

466

327

518

Götalands mellanbygder

216

294

371

278

438

Götalands norra slättbygder

131

175

285

191

332

Svealands slättbygder

111

152

232

156

262

Götalands skogsbygder

223

332

396

267

498

Mellersta Sveriges skogsb.

31

42

50

29

63

Nedre Norrland

34

48

81

34

106

Övre Norrland

32

38

56

30

60

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

1

6

8

16

6

18

2a

35

45

56

34

66

2b

16

19

40

14

49

3

13

20

33

13

42

4a + 4b

28

35

61

38

70

5a

57

97

115

64

156

5b

107

175

243

159

293

5c

43

54

64

42

79

5m

32

50

61

51

78

Övriga riket

712

930

1 248

891

1 426

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

63

64

94

70

107

2,1-5,0

27

58

54

23

85

5,1-10,0

46

96

81

51

129

10,1-20,0

115

197

199

137

261

20,1-30,0

104

160

172

131

212

30,1-50,0

142

203

256

201

303

50,1-100,0

263

325

470

330

528

100,1-200,0

191

217

372

242

398

Över 200,0

98

113

239

127

254

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2007

1 049

1 433

1 937

1 312

2 277

2006

1 187

1 606

2 025

1 476

2 414

2005

1 259

1 767

2 306

1 644

2 794

2004

1 467

2 117

2 699

1 913

3 194

2003

1 894

2 468

2 993

2 217

3 669