Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2007

JO 20 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Antal höns, kycklingar och kalkoner i juni 2007

4a. Number of fowls, chickens and turkeys in June 2007

Område
Storleksgrupp åker

Höns,
20 veckor
eller äldre

Kycklingar
av värpras
avsedda för
äggproduktion

Slaktkycklingar

Kalkoner

Län

 

 

 

 

Stockholms

71 165

3 838

..

17

Uppsala

38 887

32 135

828

220

Södermanlands

198 476

60 116

683 103

..

Östergötlands

864 869

304 743

272 058

215

Jönköpings

54 931

56 240

..

188

 

 

 

 

 

Kronobergs

90 412

144

348 312

237

Kalmar

523 479

170 361

444 085

23

Gotlands

229 870

64 982

67

104

Blekinge

87 641

74 039

1 890 000

..

Skåne

1 199 915

186 872

1 526 971

63 565

 

 

 

 

 

Hallands

567 280

158 438

507 688

805

Västra Götalands

832 885

178 426

940 446

13 655

Värmlands

12 859

168

14

5 308

Örebro

186 653

215 204

19 496

90

Västmanlands

40 432

53 058

..

..

 

 

 

 

 

Dalarnas

30 780

243

613

93

Gävleborgs

116 422

83

11 000

74

Västernorrlands

62 695

185 143

82

55

Jämtlands

25 406

67

7 998

751

Västerbottens

86 067

8 569

31

87

Norrbottens

6 383

31

..

39

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

997 602

170 362

1 513 468

16 426

Götalands mellanbygder

1 126 324

397 398

2 216 129

60 539

Götalands norra slättbygder

1 268 359

393 007

973 853

731

Svealands slättbygder

413 286

149 277

703 891

2 519

Götalands skogsbygder

920 240

204 374

992 138

3 081

Mellersta Sveriges skogsb.

373 653

244 508

235 640

16 392

Nedre Norrland

135 335

185 370

18 128

905

Övre Norrland

92 708

8 604

51

150

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

1

39 817

8 516

..

72

2a

80 128

154

98

489

2b

88 161

185 179

18 018

437

3

61 090

211

1 060

67

4a + 4b

133 841

311

591

5 344

5a

502 394

64 274

657 515

217

5b

773 094

473 921

427 040

15 914

5c

115 978

78 138

282 094

133

5m

169 815

55 208

148 093

15

Övriga riket

3 363 189

886 988

5 118 774

78 055

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

-2,0

2 511 233

996 243

1 733 920

..

2,1-5,0

90 768

1 278

91 365

360

5,1-10,0

114 627

253 288

121 381

313

10,1-20,0

128 892

15 810

40 184

555

20,1-30,0

141 178

32 464

62 099

348

30,1-50,0

349 901

118 421

242 804

774

50,1-100,0

470 439

68 534

1 368 464

36 930

100,1-200,0

727 531

182 839

1 016 831

60 923

Över 200,0

792 938

84 023

1 976 250

..

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2007

5 327 507

1 752 900

6 653 298

100 743

2006

4 524 040

1 646 280

7 436 135

..

2005

5 065 258

1 696 778

7 504 777

121 549

2004

4 995 014

1 624 948

6 085 387

..

2003

4 497 678

1 508 597

5 905 679

..