Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2007

JO 20 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med höns, kycklingar och kalkoner i juni 2007

4b. Number of holdings with fowls, chickens and turkeys in June 2007

Område
Storleksgrupp åker

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar
av värpras
avsedda för
äggproduktion

Slaktkycklingar

Kalkoner

Län

 

 

 

 

Stockholms

181

16

..

5

Uppsala

171

24

5

5

Södermanlands

158

14

10

..

Östergötlands

223

31

10

4

Jönköpings

357

27

..

9

 

 

 

 

 

Kronobergs

184

17

8

8

Kalmar

247

32

12

4

Gotlands

99

16

6

3

Blekinge

69

7

15

..

Skåne

561

68

44

21

 

 

 

 

 

Hallands

189

21

17

3

Västra Götalands

825

103

43

17

Värmlands

169

18

3

5

Örebro

140

19

9

8

Västmanlands

71

6

..

..

 

 

 

 

 

Dalarnas

146

17

9

6

Gävleborgs

144

11

3

7

Västernorrlands

113

17

4

7

Jämtlands

84

12

3

4

Västerbottens

80

14

6

7

Norrbottens

34

6

..

3

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

271

26

31

13

Götalands mellanbygder

387

64

38

13

Götalands norra slättbygder

396

64

30

8

Svealands slättbygder

679

71

22

20

Götalands skogsbygder

1 601

156

48

32

Mellersta Sveriges skogsb.

430

50

24

14

Nedre Norrland

345

44

12

18

Övre Norrland

136

21

7

12

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

1

62

7

..

5

2a

154

24

7

10

2b

174

23

7

12

3

164

21

6

4

4a + 4b

298

26

11

9

5a

874

80

31

14

5b

855

101

28

26

5c

294

32

11

7

5m

138

22

6

4

Övriga riket

1 232

160

103

39

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

-2,0

91

31

21

..

2,1-5,0

949

110

36

27

5,1-10,0

912

130

32

30

10,1-20,0

894

89

26

22

20,1-30,0

447

40

10

8

30,1-50,0

385

35

17

12

50,1-100,0

363

34

28

20

100,1-200,0

156

19

23

9

Över 200,0

48

8

19

..

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2007

4 245

496

212

130

2006

4 877

528

192

..

2005

4 916

634

234

338

2004

5 376

803

237

..

2003

5 422

672

238

..