Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2008

JO 20 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal får i juni 2008

2. Number of sheep in June 2008

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Baggar och
tackor,
födda 2005
eller tidigare

Lamm

Summa
får

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9 053

7,7

9 897

6,3

18 949

6,9

Uppsala

8 634

4,6

8 878

4,5

17 511

4,2

Södermanlands

11 524

3,4

12 296

3,2

23 820

3,1

Östergötlands

19 447

2,7

21 535

3,1

40 981

2,8

Jönköpings

11 114

4,0

12 684

4,1

23 798

3,9

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

7 488

4,9

6 796

4,7

14 284

4,5

Kalmar

17 311

3,5

18 424

2,9

35 734

2,9

Gotlands

26 565

1,5

32 062

1,5

58 627

1,5

Blekinge

8 963

14,8

8 438

13,1

17 401

13,9

Skåne

23 411

2,3

26 633

2,2

50 044

2,2

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

11 341

14,8

11 474

4,0

22 816

8,0

Västra Götalands

37 688

11,4

42 801

11,8

80 489

11,6

Värmlands

8 931

4,5

9 035

4,3

17 965

4,1

Örebro

8 335

5,2

9 501

5,1

17 836

5,0

Västmanlands

5 447

5,7

5 466

5,7

10 912

5,4

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

7 781

5,3

8 301

5,6

16 083

5,2

Gävleborgs

..

-

..

-

..

-

Västernorrlands

3 918

8,3

2 816

8,9

6 734

7,9

Jämtlands

5 048

5,9

5 363

6,2

10 411

5,7

Västerbottens

3 720

8,4

3 837

9,5

7 557

8,6

Norrbottens

4 231

5,7

4 148

5,1

8 378

5,0

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9 274

4,2

10 594

4,1

19 869

4,0

Götalands mellanbygder

47 103

1,4

55 514

1,4

102 617

1,4

Götalands norra slättbygder

19 793

3,3

22 944

3,5

42 738

3,3

Svealands slättbygder

39 686

2,3

42 803

2,1

82 489

2,1

Götalands skogsbygder

82 871

5,8

86 896

6,0

169 767

5,8

Mellersta Sveriges skogsb.

21 748

3,1

23 559

3,2

45 306

3,0

Nedre Norrland

21 339

19,0

21 083

23,9

42 422

21,4

Övre Norrland

9 670

4,1

9 903

4,3

19 573

4,0

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

4 286

6,6

4 209

6,4

8 495

6,1

2a

9 358

4,3

9 244

4,6

18 602

4,2

2b

11 778

34,3

..

-

..

-

3

9 464

4,7

9 080

5,1

18 544

4,6

4a+4b

13 616

3,8

15 592

3,9

29 208

3,7

5a

38 079

4,0

40 891

3,3

78 970

3,5

5b

67 259

6,9

73 065

6,9

140 324

6,8

5c

23 191

2,5

24 499

2,6

47 690

2,4

5m

10 695

3,4

12 175

3,5

22 870

3,3

Övriga riket

63 757

1,8

72 374

1,7

136 131

1,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

251 484

2,5

273 296

2,7

524 780

2,6

2007

241 686

-

267 235

-

508 921

-

2006

243 627

3,0

261 838

1,9

505 466

2,3

2005

222 009

-

249 275

-

471 284

-