Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2008

JO 20 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal avels- och slaktsvin i juni 2008

3. Number of breeding and fattening pigs in June 2008

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin,
20 kg och
däröver

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

6,5

819

6,7

11 653

6,1

Uppsala

56

3,3

3 659

3,0

17 519

3,4

Södermanlands

48

3,3

5 598

2,8

35 641

3,3

Östergötlands

87

2,6

11 396

1,7

69 927

1,6

Jönköpings

16

8,9

2 005

0,6

7 230

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

30

4,7

1 528

0,4

9 809

0,3

Kalmar

82

2,2

7 754

1,8

48 605

1,2

Gotlands

38

2,2

6 431

0,1

36 266

1,9

Blekinge

31

2,6

2 114

3,6

23 786

2,6

Skåne

1 058

0,5

50 799

0,4

280 050

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

260

12,3

18 670

4,0

126 553

4,1

Västra Götalands

381

1,0

33 050

0,5

174 591

0,5

Värmlands

..

-

4 933

12,1

34 923

2,0

Örebro

35

2,9

4 915

1,7

30 584

2,7

Västmanlands

54

2,1

8 315

3,5

31 554

2,5

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

19

9,7

1 104

0,8

3 231

1,3

Gävleborgs

12

5,5

499

1,3

5 340

4,6

Västernorrlands

11

12,1

784

0,4

5 897

0,6

Jämtlands

5

17,4

64

9,9

373

2,1

Västerbottens

41

4,4

1 909

1,1

12 013

0,6

Norrbottens

10

5,5

1 049

0,6

8 567

0,1

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

887

3,6

37 792

2,0

226 803

2,3

Götalands mellanbygder

390

1,2

34 367

0,6

211 054

0,6

Götalands norra slättbygder

263

1,0

34 914

0,6

217 659

0,6

Svealands slättbygder

215

1,3

25 407

1,4

150 149

1,1

Götalands skogsbygder

431

1,3

25 462

0,8

119 670

0,8

Mellersta Sveriges skogsb.

..

-

4 920

12,3

15 292

3,4

Nedre Norrland

37

6,7

1 562

1,2

12 892

2,1

Övre Norrland

53

3,7

2 970

0,8

20 592

0,3

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

4

27,9

41

29,4

380

6,3

2a

58

4,1

3 126

0,8

21 718

0,6

2b

18

8,1

1 016

0,4

8 337

0,5

3

12

8,9

682

1,2

4 794

5,1

4a+4b

..

-

6 236

9,6

38 601

1,9

5a

69

3,7

4 710

0,8

17 441

1,4

5b

265

1,6

15 765

1,0

84 660

0,8

5c

74

2,8

6 241

2,0

32 341

3,1

5m

38

3,0

7 731

3,6

32 096

2,4

Övriga riket

1 727

1,9

121 846

0,7

733 743

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

2 438

5,1

167 394

0,6

974 112

0,6

2007

2 491

-

178 953

-

1 015 365

-

2006

2 623

1,3

184 321

0,9

1 001 947

0,7

2005

2 697

-

185 415

-

1 085 304

-