Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2008

JO 20 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal smågrisar samt antal svin totalt i juni 2008

4. Number of piglets and total number of pigs in June 2008

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

 

Smågrisar,
under 20 kg

Summa
svin

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 

 

2 891

7,3

15 372

5,3

Uppsala

 

 

11 667

2,6

32 901

2,3

Södermanlands

 

 

17 376

2,6

58 663

2,9

Östergötlands

 

 

33 473

1,8

114 883

1,4

Jönköpings

 

 

4 761

1,0

14 012

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

 

3 485

0,5

14 852

0,2

Kalmar

 

 

25 365

1,7

81 806

1,2

Gotlands

 

 

17 137

0,2

59 871

1,2

Blekinge

 

 

6 599

3,6

32 531

2,7

Skåne

 

 

143 298

0,5

475 206

0,4

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

 

53 751

2,1

199 234

3,5

Västra Götalands

 

 

83 787

0,7

291 808

0,4

Värmlands

 

 

16 753

1,6

56 765

2,1

Örebro

 

 

11 943

2,6

47 477

2,2

Västmanlands

 

 

20 256

2,8

60 178

2,2

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

 

2 676

0,4

7 031

0,8

Gävleborgs

 

 

1 729

3,6

7 580

3,4

Västernorrlands

 

 

1 901

0,7

8 593

0,6

Jämtlands

 

 

193

15,2

635

5,5

Västerbottens

 

 

4 769

2,6

18 731

1,1

Norrbottens

 

 

1 535

0,7

11 161

0,3

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 

 

101 368

1,2

366 850

1,9

Götalands mellanbygder

 

 

105 562

0,6

351 373

0,5

Götalands norra slättbygder

 

 

96 565

0,8

349 402

0,6

Svealands slättbygder

 

 

75 917

1,1

251 688

0,9

Götalands skogsbygder

 

 

64 752

0,9

210 315

0,8

Mellersta Sveriges skogsb.

 

 

10 704

2,0

31 079

3,2

Nedre Norrland

 

 

4 155

1,7

18 646

1,6

Övre Norrland

 

 

6 321

1,9

29 936

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

 

 

84

34,4

508

12,1

2a

 

 

6 452

1,9

31 354

0,7

2b

 

 

2 548

0,5

11 920

0,4

3

 

 

3 681

1,7

9 170

2,8

4a+4b

 

 

19 482

1,5

64 493

1,9

5a

 

 

10 124

1,2

32 345

1,0

5b

 

 

48 242

1,2

148 932

0,8

5c

 

 

18 204

2,4

56 859

2,5

5m

 

 

14 567

2,0

54 432

1,7

Övriga riket

 

 

341 961

0,5

1 199 277

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

465 345

0,4

1 609 289

0,5

2007

 

 

479 518

-

1 676 327

-

2006

 

 

491 644

0,6

1 680 535

0,5

2005

 

 

537 800

-

1 811 216

-