Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2008

JO 20 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Antal företag med nötkreatur i juni 2008

6. Number of holdings with cattle in June 2008

Område

Kor för mjölkproduktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

92

262

354

396

352

430

Uppsala

227

408

635

726

673

776

Södermanlands

186

326

511

577

532

614

Östergötlands

385

695

1 075

1 209

1 145

1 268

Jönköpings

596

1 094

1 686

1 938

1 827

2 025

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

268

696

960

1 118

1 035

1 181

Kalmar

566

764

1 328

1 503

1 409

1 582

Gotlands

294

247

541

629

584

651

Blekinge

105

432

537

587

540

611

Skåne

599

1 849

2 440

2 669

2 491

2 829

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

371

665

1 035

1 159

1 089

1 236

Västra Götalands

1 187

2 217

3 401

3 902

3 619

4 149

Värmlands

169

533

702

822

729

889

Örebro

140

347

485

554

519

596

Västmanlands

65

185

250

303

259

324

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

161

376

536

615

557

670

Gävleborgs

230

386

615

746

666

793

Västernorrlands

171

336

505

633

562

675

Jämtlands

201

265

466

532

490

572

Västerbottens

312

175

486

640

574

671

Norrbottens

149

87

236

278

259

302

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

324

599

920

1 032

963

1 101

Götalands mellanbygder

934

1 285

2 214

2 500

2 322

2 610

Götalands norra slättbygder

702

969

1 668

1 927

1 808

2 035

Svealands slättbygder

711

1 453

2 162

2 489

2 273

2 661

Götalands skogsbygder

2 310

5 563

7 858

8 875

8 303

9 380

Mellersta Sveriges skogsb.

405

1 114

1 516

1 752

1 557

1 889

Nedre Norrland

584

1 020

1 601

1 901

1 725

2 045

Övre Norrland

504

342

845

1 060

960

1 123

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

135

170

305

348

316

385

2a

535

457

990

1 219

1 105

1 289

2b

271

483

753

920

825

981

3

216

517

732

860

778

933

4a+4b

298

733

1 030

1 216

1 079

1 309

5a

1 073

3 056

4 125

4 670

4 354

4 950

5b

1 407

2 579

3 975

4 472

4 171

4 733

5c

470

782

1 249

1 435

1 332

1 504

5m

253

321

574

671

629

699

Övriga riket

1 816

3 247

5 051

5 725

5 322

6 061

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

6 474

12 345

18 784

21 536

19 911

22 844

2007

7 096

12 494

19 549

22 501

20 780

23 878

2006

8 027

12 447

20 446

23 700

21 752

25 054

2005

8 548

12 821

21 254

24 808

22 888

26 179