Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2008

JO 20 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Antal företag med smågrisar samt svin totalt i juni 2008

9. Number of holdings with piglets and pigs total in June 2008

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

 

Smågrisar,
under 20 kg

Summa
svin

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 

 

11

8,6

32

15,2

Uppsala

 

 

37

4,0

70

9,6

Södermanlands

 

 

28

2,5

39

3,1

Östergötlands

 

 

52

2,6

79

2,3

Jönköpings

 

 

21

6,1

47

10,7

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

 

16

7,2

38

12,5

Kalmar

 

 

45

2,2

83

2,0

Gotlands

 

 

48

2,4

73

2,6

Blekinge

 

 

27

17,1

50

9,4

Skåne

 

 

376

1,1

574

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

 

197

2,8

306

2,0

Västra Götalands

 

 

188

2,9

457

26,0

Värmlands

 

 

24

2,0

..

-

Örebro

 

 

20

3,5

44

3,6

Västmanlands

 

 

32

1,6

43

2,5

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

 

12

8,1

30

16,3

Gävleborgs

 

 

8

6,8

..

-

Västernorrlands

 

 

6

14,2

29

22,8

Jämtlands

 

 

5

17,4

13

11,9

Västerbottens

 

 

24

6,1

41

5,1

Norrbottens

 

 

5

10,6

7

7,7

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 

 

301

1,8

460

1,7

Götalands mellanbygder

 

 

248

1,4

393

1,6

Götalands norra slättbygder

 

 

172

2,9

413

28,7

Svealands slättbygder

 

 

142

1,4

247

3,4

Götalands skogsbygder

 

 

244

2,5

432

2,5

Mellersta Sveriges skogsb.

 

 

22

2,7

..

-

Nedre Norrland

 

 

23

6,2

..

-

Övre Norrland

 

 

30

5,3

51

4,4

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

 

 

4

27,0

11

14,0

2a

 

 

32

4,6

62

8,2

2b

 

 

9

9,2

43

16,1

3

 

 

11

8,8

..

-

4a+4b

 

 

34

1,5

..

-

5a

 

 

67

7,8

133

5,7

5b

 

 

144

2,2

255

3,5

5c

 

 

36

3,8

72

9,3

5m

 

 

39

3,3

70

3,2

Övriga riket

 

 

808

1,0

1 393

8,5

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

1 182

0,9

2 380

8,8

2007

 

 

1 312

-

2 277

-

2006

 

 

1 476

0,5

2 414

0,5

2005

 

 

1 644

-

2 794

-