Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2009

JO 20 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

10. Antal företag med höns och kycklingar i juni 2009

10. Number of holdings with fowls and chickens in June 2009

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar
av värpras
avsedda för
äggproduktion1)

Slaktkycklingar1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

99

19,9

..

..

..

..

Uppsala

165

33,7

..

..

..

..

Södermanlands

96

20,0

..

..

..

..

Östergötlands

173

31,9

..

..

..

..

Jönköpings

262

12,2

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

185

29,4

..

..

..

..

Kalmar

145

16,5

..

..

..

..

Gotlands

56

18,3

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

Skåne

501

13,7

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

94

20,7

..

..

..

..

Västra Götalands

581

8,3

..

..

..

..

Värmlands

143

15,9

..

..

..

..

Örebro

61

23,3

..

..

..

..

Västmanlands

65

15,1

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

73

25,3

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

57

11,8

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

5

27,9

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

252

24,8

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

264

13,1

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

235

13,5

..

..

..

..

Svealands slättbygder

505

13,2

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

1 303

8,7

..

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

277

22,2

..

..

..

..

Nedre Norrland

333

19,5

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

..

..

..

..

..

..

2a

..

..

..

..

..

..

2b

121

26,3

..

..

..

..

3

163

19,2

..

..

..

..

4a+4b

196

29,6

..

..

..

..

5a

703

11,3

..

..

..

..

5b

644

11,9

..

..

..

..

5c

254

30,9

..

..

..

..

5m

100

20,5

..

..

..

..

Övriga riket

870

9,3

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

3 306

5,4

573

10,0

183

14,4

2008

4 643

8,1

854

24,2

198

9,9

2007

4 245

-

496

-

212

-

2006

4 877

7,4

528

15,1

192

7,4

2005

4 916

-

634

-

234

-


1) Regionala siffror för kycklingar bedöms vara alltför osäkra för att anges.