Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2009

JO 20 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal får i juni 2009

2. Number of sheep in June 2009

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

Baggar och
tackor,
födda 2008
eller tidigare

Lamm

Summa
får

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8 383

5,6

10 699

6,3

19 082

5,7

Uppsala

8 901

8,9

10 173

8,8

19 073

8,7

Södermanlands

13 358

9,3

13 544

4,6

26 902

5,9

Östergötlands

19 791

3,8

24 093

5,6

43 885

4,4

Jönköpings

10 608

5,0

12 562

5,3

23 170

5,1

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

7 054

5,8

7 744

6,3

14 798

5,9

Kalmar

16 756

3,9

19 117

4,3

35 872

3,9

Gotlands

27 163

2,2

33 645

2,9

60 808

2,5

Blekinge

10 536

33,0

..

..

..

..

Skåne

31 320

13,9

33 944

15,8

65 264

14,6

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

10 898

9,5

12 862

8,4

23 760

8,8

Västra Götalands

31 412

2,6

35 703

3,1

67 115

2,7

Värmlands

9 021

11,5

9 850

14,1

18 871

12,7

Örebro

10 588

7,8

10 923

8,4

21 511

7,9

Västmanlands

5 565

8,8

5 875

9,7

11 441

9,1

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

7 151

6,5

6 754

5,7

13 906

5,5

Gävleborgs

9 642

16,3

10 892

24,2

20 534

20,3

Västernorrlands

3 563

9,1

2 748

8,3

6 311

7,7

Jämtlands

4 243

6,8

4 631

7,2

8 874

6,7

Västerbottens

3 939

10,9

3 828

9,6

7 767

9,7

Norrbottens

4 024

7,3

4 226

8,0

8 250

7,4

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9 297

4,7

9 732

5,2

19 029

4,8

Götalands mellanbygder

57 625

9,7

69 765

11,2

127 390

10,3

Götalands norra slättbygder

18 986

4,3

22 093

5,1

41 079

4,6

Svealands slättbygder

43 498

4,3

48 507

3,9

92 005

3,8

Götalands skogsbygder

75 052

2,2

85 692

2,4

160 744

2,2

Mellersta Sveriges skogsb.

22 109

4,8

23 580

5,3

45 688

5,0

Nedre Norrland

18 047

8,7

17 640

14,7

35 687

11,5

Övre Norrland

9 303

5,7

9 561

5,5

18 864

5,3

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

4 354

9,6

4 226

8,9

8 580

8,7

2a

9 616

5,7

9 524

5,1

19 140

5,1

2b

8 185

17,9

8 254

31,0

16 439

24,3

3

8 565

6,9

8 772

6,6

17 337

6,5

4a+4b

14 495

9,1

16 183

10,5

30 678

9,8

5a

34 305

3,2

39 872

3,4

74 177

3,2

5b

63 160

2,4

71 231

2,2

134 391

2,2

5c

25 008

5,3

30 085

4,7

55 092

4,2

5m

10 464

6,4

12 452

7,4

22 916

6,4

Övriga riket

75 764

7,4

85 972

9,1

161 736

8,2

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

253 916

2,5

286 570

3,0

540 487

2,7

2008

251 484

2,5

273 296

2,7

524 780

2,6

2007

241 686

-

267 235

-

508 921

-

2006

243 627

3,0

261 838

1,9

505 466

2,3

2005

222 009

-

249 275

-

471 284

-