Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2009

JO 20 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal smågrisar samt antal svin totalt i juni 2009

4. Number of piglets and total number of pigs in June 2009

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

 

Smågrisar,
under 20 kg

Summa
svin

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 

 

2 769

10,6

15 727

7,4

Uppsala

 

 

10 959

5,0

31 562

4,2

Södermanlands

 

 

19 111

5,8

60 823

4,5

Östergötlands

 

 

25 303

3,3

98 439

2,4

Jönköpings

 

 

4 214

5,9

12 717

6,0

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

 

3 349

6,3

13 481

5,6

Kalmar

 

 

23 916

2,9

79 597

2,5

Gotlands

 

 

17 600

3,2

61 394

2,5

Blekinge

 

 

7 619

5,9

29 594

5,0

Skåne

 

 

120 602

1,2

412 379

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

 

51 466

2,3

194 968

1,9

Västra Götalands

 

 

80 873

1,5

315 347

7,3

Värmlands

 

 

15 477

4,4

51 769

2,9

Örebro

 

 

9 826

3,5

40 462

3,2

Västmanlands

 

 

17 793

7,0

59 140

13,3

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

 

2 719

1,2

7 119

1,6

Gävleborgs

 

 

1 424

6,6

6 247

4,3

Västernorrlands

 

 

2 185

0,6

6 197

3,0

Jämtlands

 

 

220

24,9

1 065

17,6

Västerbottens

 

 

5 705

0,9

18 377

1,0

Norrbottens

 

 

2 825

0,0

12 336

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 

 

99 753

1,5

343 779

1,2

Götalands mellanbygder

 

 

86 893

1,4

318 526

1,2

Götalands norra slättbygder

 

 

85 058

1,6

352 919

6,5

Svealands slättbygder

 

 

72 487

2,5

241 350

3,5

Götalands skogsbygder

 

 

59 018

1,9

196 032

1,5

Mellersta Sveriges skogsb.

 

 

10 241

5,1

31 165

4,0

Nedre Norrland

 

 

3 960

1,8

14 214

2,1

Övre Norrland

 

 

8 544

0,6

30 754

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

 

 

34

33,1

165

16,1

2a

 

 

8 741

0,8

31 557

0,7

2b

 

 

2 490

1,2

8 432

3,0

3

 

 

3 528

8,3

9 074

5,3

4a+4b

 

 

17 235

3,7

58 342

2,6

5a

 

 

10 736

4,0

29 998

3,2

5b

 

 

39 306

2,1

161 708

14,1

5c

 

 

19 327

3,8

61 688

3,5

5m

 

 

15 404

3,7

54 770

2,8

Övriga riket

 

 

309 151

0,9

1 113 006

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

425 953

0,7

1 528 740

1,6

2008

 

 

465 345

0,4

1 609 289

0,5

2007

 

 

479 518

-

1 676 327

-

2006

 

 

491 644

0,6

1 680 535

0,5

2005

 

 

537 800

-

1 811 216

-