Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2009

JO 20 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal höns och kycklingar i juni 2009

5. Number of fowls and chickens in June 2009

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar
av värpras
avsedda för
äggproduktion1)

Slaktkycklingar

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

68 516

4,7

11 551

10,6

242

28,5

Uppsala

37 208

22,7

33 557

10,3

..

..

Södermanlands

237 876

2,5

69 392

3,1

832 929

2,5

Östergötlands

846 614

3,0

330 365

2,3

231 898

4,1

Jönköpings

31 372

7,3

57 977

10,9

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

87 843

4,4

49 525

10,2

226 611

3,3

Kalmar

548 235

1,1

95 959

0,0

832 806

1,6

Gotlands

184 303

4,6

133 162

5,4

206

7,6

Blekinge

99 994

5,7

65 871

11,0

952 512

1,8

Skåne

1 151 466

1,5

289 790

2,3

1 204 546

1,9

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

579 357

2,7

128 406

3,6

336 086

4,8

Västra Götalands

831 895

1,8

305 566

2,6

588 852

3,3

Värmlands

11 816

10,9

..

..

-

-

Örebro

163 341

5,0

154 182

0,6

19 333

13,1

Västmanlands

94 517

7,0

..

..

34 393

13,1

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

29 067

7,7

..

..

..

..

Gävleborgs

53 496

7,0

..

..

1 648

21,8

Västernorrlands

69 373

2,4

170 852

0,4

-

-

Jämtlands

17 585

10,5

..

..

-

-

Västerbottens

110 654

5,5

..

..

55

12,8

Norrbottens

6 084

8,5

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 015 893

1,7

140 315

3,1

1 100 679

2,4

Götalands mellanbygder

1 006 369

1,1

481 353

2,3

1 866 699

1,0

Götalands norra slättbygder

1 216 853

2,1

571 732

1,7

589 301

2,9

Svealands slättbygder

491 245

2,6

126 322

3,5

886 919

2,4

Götalands skogsbygder

1 051 213

1,9

227 809

4,3

590 815

2,3

Mellersta Sveriges skogsb.

252 025

3,8

179 241

2,0

227 634

6,3

Nedre Norrland

110 064

2,7

171 103

0,4

..

..

Övre Norrland

116 950

5,2

..

..

55

12,8

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

12 136

10,9

..

..

42

9,2

2a

124 986

5,0

86

27,6

21

32,7

2b

76 619

2,3

170 857

0,4

-

-

3

14 104

10,0

..

..

1 770

20,5

4a+4b

120 984

4,5

..

..

-

-

5a

450 840

2,7

67 478

8,3

476 262

2,9

5b

819 149

1,8

418 105

2,2

387 187

4,1

5c

96 658

4,3

68 664

10,5

253 140

0,0

5m

172 771

12,6

128 592

5,6

99 741

9,6

Övriga riket

3 372 365

0,8

1 042 440

1,2

4 044 105

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

5 260 612

0,7

1 897 990

1,0

5 262 269

0,7

2008

5 546 125

0,4

1 648 634

0,9

6 189 185

0,7

2007

5 327 507

-

1 752 900

-

6 653 298

-

2006

4 524 040

1,5

1 646 280

3,6

7 436 135

1,4

2005

5 065 258

-

1 696 778

-

7 504 777

-