Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2009

JO 20 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Antal företag med nötkreatur i juni 2009

6. Number of holdings with cattle in June 2009

Område

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

83

259

342

386

336

415

Uppsala

216

381

596

686

636

732

Södermanlands

176

314

489

551

499

594

Östergötlands

372

680

1 048

1 148

1 105

1 222

Jönköpings

567

1 071

1 635

1 848

1 774

1 959

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

242

695

934

1 063

987

1 131

Kalmar

530

756

1 285

1 440

1 347

1 517

Gotlands

277

237

514

594

555

616

Blekinge

93

426

519

546

519

584

Skåne

547

1 771

2 312

2 510

2 389

2 676

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

345

627

972

1 092

1 036

1 167

Västra Götalands

1 098

2 129

3 220

3 672

3 415

3 944

Värmlands

158

516

672

768

712

842

Örebro

119

328

446

509

482

551

Västmanlands

62

176

238

282

248

311

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

137

361

497

581

524

626

Gävleborgs

215

379

594

709

627

765

Västernorrlands

157

331

486

588

519

638

Jämtlands

186

247

433

504

464

538

Västerbottens

303

156

458

595

545

627

Norrbottens

137

82

218

258

246

278

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

299

571

867

963

906

1 019

Götalands mellanbygder

866

1 254

2 117

2 353

2 231

2 482

Götalands norra slättbygder

665

931

1 593

1 804

1 693

1 936

Svealands slättbygder

653

1 395

2 046

2 351

2 145

2 533

Götalands skogsbygder

2 144

5 405

7 535

8 425

7 965

8 988

Mellersta Sveriges skogsb.

371

1 063

1 431

1 648

1 502

1 787

Nedre Norrland

543

991

1 530

1 798

1 611

1 941

Övre Norrland

479

312

789

988

912

1 047

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

127

160

287

332

297

359

2a

505

422

924

1 132

1 055

1 210

2b

257

470

726

865

759

928

3

197

510

705

826

752

895

4a+4b

264

705

968

1 133

1 028

1 234

5a

1 000

2 962

3 957

4 430

4 207

4 747

5b

1 319

2 510

3 819

4 277

3 976

4 539

5c

439

768

1 205

1 370

1 275

1 440

5m

234

317

551

637

596

674

Övriga riket

1 678

3 098

4 766

5 328

5 020

5 707

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

6 020

11 922

17 908

20 330

18 965

21 733

2008

6 474

12 345

18 784

21 536

19 911

22 844

2007

7 096

12 494

19 549

22 501

20 780

23 878

2006

8 027

12 447

20 446

23 700

21 752

25 054

2005

8 548

12 821

21 254

24 808

22 888

26 179