Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2009

JO 20 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Antal företag med avels- och slaktsvin i juni 2009

8. Number of holdings with breeding and fattening pigs in June 2009

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin,
20 kg och
däröver

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

16,6

13

11,9

21

7,6

Uppsala

23

5,9

36

5,6

38

5,3

Södermanlands

21

7,6

26

7,1

36

6,1

Östergötlands

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

9

11,8

17

8,8

31

30,9

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

12

8,1

16

8,6

22

6,9

Kalmar

37

3,0

42

3,1

75

12,6

Gotlands

22

5,5

31

5,2

57

3,1

Blekinge

17

6,9

26

6,7

34

4,8

Skåne

317

16,9

363

3,0

454

11,8

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

123

2,5

166

2,4

240

1,8

Västra Götalands

97

2,8

157

8,8

355

21,2

Värmlands

12

8,9

15

6,5

40

3,2

Örebro

15

6,9

18

6,9

32

4,6

Västmanlands

21

17,5

21

17,5

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

..

14

11,2

Gävleborgs

7

12,0

..

..

50

32,2

Västernorrlands

7

18,4

8

17,1

12

8,1

Jämtlands

5

21,3

6

19,0

10

14,4

Västerbottens

20

7,3

26

6,6

30

5,6

Norrbottens

5

11,2

5

11,2

7

10,2

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

198

1,8

259

1,7

354

1,3

Götalands mellanbygder

206

25,9

222

4,7

337

15,9

Götalands norra slättbygder

88

2,1

119

2,3

348

21,6

Svealands slättbygder

89

5,1

117

4,1

241

22,9

Götalands skogsbygder

226

23,3

305

17,8

348

15,6

Mellersta Sveriges skogsb.

21

6,6

20

6,3

42

22,9

Nedre Norrland

29

32,6

44

30,2

65

20,6

Övre Norrland

28

6,2

33

5,7

38

4,8

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

5

22,1

8

18,0

7

17,6

2a

26

6,1

31

5,6

42

4,5

2b

12

13,1

23

41,7

29

33,2

3

..

..

..

..

30

31,8

4a+4b

17

5,9

22

5,0

59

16,4

5a

40

6,3

79

17,3

88

15,5

5b

88

3,3

126

3,1

212

25,0

5c

..

..

..

..

..

..

5m

19

7,6

36

6,1

..

..

Övriga riket

575

9,3

686

1,7

1090

7,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

885

8,6

1 122

5,1

1 773

6,9

2008

995

12,0

1 350

8,9

1 999

8,5

2007

1 049

-

1 433

-

1 937

-

2006

1 187

0,8

1 606

0,7

2 025

0,5

2005

1 259

-

1 767

-

2 306

-