Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2009

JO 20 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Antal företag med smågrisar samt svin totalt i juni 2009

9. Number of holdings with piglets and pigs total in June 2009

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

 

Smågrisar,
under 20 kg

Summa
svin

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 

 

8

8,8

25

7,9

Uppsala

 

 

30

5,4

51

4,8

Södermanlands

 

 

27

6,2

40

5,7

Östergötlands

 

 

42

3,5

..

..

Jönköpings

 

 

15

8,4

37

26,2

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

 

13

9,3

26

6,6

Kalmar

 

 

41

2,8

82

11,6

Gotlands

 

 

39

3,5

62

3,2

Blekinge

 

 

23

6,4

41

4,6

Skåne

 

 

320

3,3

538

10,1

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

 

161

2,2

262

1,8

Västra Götalands

 

 

140

2,0

412

18,6

Värmlands

 

 

22

4,7

43

3,5

Örebro

 

 

15

6,2

35

4,5

Västmanlands

 

 

31

12,5

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

 

..

..

27

35,3

Gävleborgs

 

 

9

9,2

53

30,7

Västernorrlands

 

 

4

12,6

15

10,4

Jämtlands

 

 

3

21,8

12

13,0

Västerbottens

 

 

19

6,6

32

5,7

Norrbottens

 

 

4

0,0

7

10,2

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 

 

248

1,6

386

1,3

Götalands mellanbygder

 

 

203

5,0

387

14,0

Götalands norra slättbygder

 

 

132

1,8

372

20,3

Svealands slättbygder

 

 

123

3,6

269

20,4

Götalands skogsbygder

 

 

207

2,2

436

12,9

Mellersta Sveriges skogsb.

 

 

22

7,4

51

19,2

Nedre Norrland

 

 

30

32,2

84

19,4

Övre Norrland

 

 

25

5,6

42

4,8

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3

32,5

11

14,2

2a

 

 

27

5,4

44

4,6

2b

 

 

6

10,0

33

29,3

3

 

 

..

..

44

30,5

4a+4b

 

 

28

3,8

63

15,2

5a

 

 

45

5,4

132

14,6

5b

 

 

124

2,9

252

21,1

5c

 

 

34

4,9

..

..

5m

 

 

30

4,8

..

..

Övriga riket

 

 

670

1,7

1216

6,3

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

989

1,6

2 027

6,1

2008

 

 

1 182

0,9

2 380

8,8

2007

 

 

1 312

-

2 277

-

2006

 

 

1 476

0,5

2 414

0,5

2005

 

 

1 644

-

2 794

-