Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 20 SM 1001

Husdjur i juni 2010
Preliminära resultat
Livestock in June 2010, preliminary results
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Antalet nötkreatur ökar något

Det totatal antalet nötkreatur var 1 539 665 djur i juni 2010. Det är en ökning med 1 384 djur. De grupper som ökat mest är kor för uppfödning av kalvar och tjurar och stutar äldre än 2 år, medan mjölkkor, kvigkalvar och tjur-och stut-kalvar 1 år och yngre har minskat.

En ökning av antalet svin

Efter att antalet svin minskat mellan 2008 och 2009 beräknas det bli en ökning till 2010 med närmare 3 %. Antalet suggor, slaktsvin och smågrisar har ökat jämfört med föregående år, men minskat något jämfört med år 2008. Sedan juni 2009 har antalet galtar minskat med 487 djur.

Antalet får fortsatt possitivt

Antalet får beräknas ha ökat till 582 863 i juni 2010, vilket är nästan 8 % mer än år 2009. Sedan år 2000 har antalet får ökat med nästan 35 % eller 150 929 djur.