Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2010

JO 20 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal nötkreatur i juni 2007, 2008, 2009 och 2010

1. Number of cattle in June 2007, 2008, 2009 and 2010

Djurslag/type of animal

2007

2008

2009

20101

 

 

 

 

 

Mjölkkor

369 646

357 194

356 776

348 101

Dairy cows

 

 

 

 

Kor för uppfödning av kalvar

185 717

196 254

191 505

198 329

Other cows

 

 

 

 

Summa kor

555 363

553 448

548 281

546 430

Total cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvigor 2 år och däröver

95 032

94 581

90 581

94 441

Heifers 2 years and older

 

 

 

 

Kvigor mellan 1 och 2 år

227 205

223 636

224 933

227 733

Heifers between 1 and 2 years

 

 

 

 

Tjurar och stutar 2 år och däröver

29 851

31 177

24 307

30 990

Bulls and steers 2 years and older

 

 

 

 

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år

163 649

163 350

161 732

160 573

Bulls and steers between 1 and 2 years

 

 

 

 

Summa kvigor, tjurar och stutar

515 737

512 744

501 930

513 737

Total heifers, bulls and steers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalvar under 1 år, kvigkalvar

242 451

245 065

243 992

238 867

Calves under 1 year, female

 

 

 

 

Kalvar under 1 år, tjur- och stut-kalvar

246 174

247 124

244 078

240 631

Calves under 1 year, male

 

 

 

 

Summa kalvar under 1 år

488 625

492 189

488 070

479 498

Total calves under 1 year

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa nötkreatur

1 559 725

1 558 381

1 538 281

1 539 665

Total cattle

 

 

 

 


1Uppgifterna för 2010 är preliminära och kan komma att revideras till de definitiva uppgifterna som publiceras under våren 2011.