Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2010

JO 20 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal svin i juni 2007, 2008, 2009 och 2010

2. Number of pigs in June 2007, 2008, 2009 and 2010

Djurslag/type of animal

2007

2008

2009

20101

 

 

 

 

 

Galtar för avel, 50 kg och däröver

2 491

2 438

2 414

1 927

Boars, 50 kg and more

 

 

 

 

Suggor för avel, 50 kg och däröver

178 953

167 394

157 851

162 010

Breeding sows, 50 kg or more

 

 

 

 

Slaktsvin m.m. 20 kg och däröver

1 015 365

974 112

942 521

966 150

Pigs for fattening, 20 kg or more

 

 

 

 

Smågrisar under 20 kg

479 518

465 345

425 953

441 048

Piglets under 20 kg

 

 

 

 

Summa svin

1 676 327

1 609 289

1 528 740

1 571 135

Total pigs

 

 

 

 


1 Uppgifterna för 2010 är preliminära och kan komma att revideras till de definitiva uppgifterna som publiceras under våren 2011.