Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2010

JO 20 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Antal får i juni 2007, 2008, 2009 och 2010

3. Number of sheep in June 2007, 2008, 2009 and 2010

Djurslag/type of animal

2007

2008

2009

20101

 

 

 

 

 

Baggar och tackor

241 686

251 484

253 916

281 823

Ewes and rams

 

 

 

 

Lamm

267 235

273 296

286 570

301 041

Lambs

 

 

 

 

Summa får

508 921

524 780

540 487

582 863

Total sheep

 

 

 

 


1 Uppgifterna för 2010 är preliminära och kan komma att revideras till de definitiva uppgifterna som publiceras under våren 2011.