Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 20 SM 1101

Husdjur i juni 2010
Slutlig statistik
Livestock in June 2010 Final Statistics
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Fler nötkreatur än svin

I juni 2010 fanns det totalt 1 536 700 nötkreatur att jämföra med 1 519 900 svin på svenska jordbruksföretag. För första gången på 40 år finns det därmed fler nötkreatur än svin i jordbruket. Antalet djur har minskat över tiden för båda djurslagen. Antalet nötkreatur har minskat med 14 % sedan 1995 medan antalet svin har minskat med 34 %.

Antalet får visar en motsatt utveckling. I juni 2010 uppgick antalet får på svenska jordbruksföretag till 564 900, vilket är 22 % fler än 1995. Det är speciellt de sista åren som ökningen skett.

Antal husdjur 1995­-2010