Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2010

JO 20 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med mjölkkor efter besättningsstorlek i juni 2010

5b. Number of holdings with dairy cows by size of herd in June 2010

Område Storleksgrupp

Besättningsstorlek, antal mjölkkor

 

 

 

1-9

10-24

25-49

50-74

75-99

100-

Summa

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

17

33

14

4

9

77

Uppsala

4

39

78

42

14

26

203

Södermanlands

-

18

61

48

16

21

164

Östergötlands

..

..

129

86

44

55

354

Jönköpings

11

94

210

120

57

48

540

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

6

43

87

41

24

26

227

Kalmar

5

42

158

110

54

127

496

Gotlands

5

40

103

45

17

48

258

Blekinge

4

21

39

8

9

6

87

Skåne

13

69

158

91

43

136

510

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

7

47

99

58

35

76

322

Västra Götalands

36

190

378

198

89

128

1 019

Värmlands

10

29

45

23

10

22

139

Örebro

3

24

35

24

9

17

112

Västmanlands

..

7

17

12

..

15

58

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

10

40

33

23

5

15

126

Gävleborgs

11

63

64

39

7

14

198

Västernorrlands

7

37

55

20

11

19

149

Jämtlands

3

54

56

43

8

13

177

Västerbottens

10

66

100

59

18

26

279

Norrbottens

7

29

38

28

7

15

124

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

44

79

48

32

87

297

Götalands mellanbygder

11

87

269

160

73

220

820

Götalands norra slättbygder

18

84

224

140

64

111

641

Svealands slättbygder

7

103

226

136

50

93

615

Götalands skogsbygder

50

356

756

391

194

218

1 965

Mellersta Sveriges skogsb.

15

83

107

63

22

46

336

Nedre Norrland

27

137

166

101

27

45

503

Övre Norrland

20

113

149

93

25

42

442

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

4

10

12

5

4

13

48

2,1- 5,0

..

-

-

-

-

..

4

5,1- 10,0

19

13

..

..

-

..

36

10,1- 20,0

64

143

27

-

..

..

236

20,1- 30,0

33

214

105

12

..

..

369

30,1- 50,0

16

364

505

88

4

5

982

50,1- 100,0

14

233

1 057

520

178

107

2 109

100,1 -

3

30

269

506

299

728

1 835

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

4

9

11

4

4

11

43

2,1 - 5,0

..

-

-

..

-

-

3

5,1 - 10,0

9

..

-

..

-

-

12

10,1 - 20,0

55

71

9

-

-

4

139

20,1 - 30,0

..

172

45

..

-

-

254

30,1 - 50,0

28

366

280

30

3

5

712

50,1 - 100,0

19

330

1 158

372

94

64

2 037

100,1-

3

57

473

722

386

778

2 419

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

2010

155

1 007

1 976

1 132

487

862

5 619

2010 enl tidigare LBR-def.

151

997

1 964

1 132

487

862

5 593

2007

225

1 499

2 814

1 313

509

736

7 096

2005

309

2 152

3 501

1 463

506

617

8 548

2003

450

2 711

4 101

1 462

492

504

9 720

1999

1 425

4 862

5 485

1 458

..

..

13 963


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.