Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2010

JO 20 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Antal företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek i juni 2010

6b. Number of holdings with ewes and rams by size of herd in June 2010

Område Storleksgrupp

Besättningsstorlek,
antal tackor och baggar

 

 

 

1-9

10-24

25-49

50-

Summa

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

97

115

64

48

324

Uppsala

96

151

86

47

380

Södermanlands

93

146

54

54

347

Östergötlands

119

201

118

125

563

Jönköpings

159

195

76

56

486

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

115

109

54

40

318

Kalmar

96

203

110

94

503

Gotlands

38

70

102

183

393

Blekinge

56

79

59

46

240

Skåne

305

277

131

121

834

 

 

 

 

 

 

Hallands

156

154

51

52

413

Västra Götalands

491

601

222

175

1 489

Värmlands

140

166

63

38

407

Örebro

93

102

53

58

306

Västmanlands

39

58

25

24

146

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

69

158

54

43

324

Gävleborgs

84

129

65

37

315

Västernorrlands

99

78

35

18

230

Jämtlands

69

82

24

20

195

Västerbottens

102

96

35

13

246

Norrbottens

55

64

26

24

169

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

133

124

54

46

357

Götalands mellanbygder

205

279

238

301

1 023

Götalands norra slättbygder

200

277

111

114

702

Svealands slättbygder

393

539

267

216

1 415

Götalands skogsbygder

939

1 121

492

406

2 958

Mellersta Sveriges skogsb.

274

394

139

107

914

Nedre Norrland

234

301

134

82

751

Övre Norrland

193

199

72

44

508

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

158

382

124

72

736

2,1- 5,0

682

708

165

34

1 589

5,1- 10,0

638

793

293

99

1 823

10,1- 20,0

421

596

369

240

1 626

20,1- 30,0

197

217

169

214

797

30,1- 50,0

170

186

156

248

760

50,1- 100,0

183

200

127

263

773

100,1 -

122

152

104

146

524

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

18

117

51

41

227

2,1 - 5,0

383

287

49

7

726

5,1 - 10,0

845

1 008

222

45

2 120

10,1 - 20,0

518

868

425

141

1 952

20,1 - 30,0

213

279

233

196

921

30,1 - 50,0

224

220

203

268

915

50,1 - 100,0

200

250

176

352

978

100,1-

170

205

148

266

789

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

2010

2 571

3 234

1 507

1 316

8 628

2010 enl tidigare LBR-def.

2 423

2 855

1 385

1 302

7 965

2007

2 536

2 920

1 323

1 205

7 984

2005

2 272

2 911

1 336

1 076

7 595

2003

2 284

2 963

1 362

999

7 608

1999

2 916

3 119

1 325

849

8 209


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.