Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2010

JO 20 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Antal suggor och galtar efter besättningsstorlek i juni 2010

7a. Number of sows and boars by size of herd in June 2010

Område
Storleksgrupp

Besättningsstorlek, antal suggor och galtar

 

 

1-49

50-99

100-199

200-

Summa

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

74

57

289

414

834

Uppsala

164

357

725

3 258

4 504

Södermanlands

113

80

1 188

4 773

6 154

Östergötlands

98

631

1 198

11 892

13 819

Jönköpings

73

78

435

2 193

2 779

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

74

130

214

1 201

1 619

Kalmar

220

714

915

5 768

7 617

Gotlands

175

531

629

4 821

6 156

Blekinge

232

52

425

952

1 661

Skåne

2 218

3 661

7 490

30 353

43 722

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 210

1 652

3 927

9 453

16 242

Västra Götalands

641

1 069

4 241

25 203

31 154

Värmlands

27

435

630

3 209

4 301

Örebro

48

178

1 085

3 807

5 118

Västmanlands

34

75

525

4 514

5 148

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

151

-

124

1 336

1 611

Gävleborgs

71

227

-

-

298

Västernorrlands

12

112

142

271

537

Jämtlands

51

91

-

-

142

Västerbottens

216

133

210

997

1 556

Norrbottens

15

97

275

603

990

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 780

2 869

7 581

21 333

33 563

Götalands mellanbygder

1 325

2 185

3 760

23 444

30 714

Götalands norra slättbygder

452

1 151

4 756

31 637

37 996

Svealands slättbygder

418

1 088

3 756

18 819

24 081

Götalands skogsbygder

1 369

2 313

3 102

14 035

20 819

Mellersta Sveriges skogsb

142

175

961

3 879

5 157

Nedre Norrland

198

349

266

271

1 084

Övre Norrland

233

230

485

1 600

2 548

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

301

469

1 668

28 142

30 580

2,1 - 5,0

135

-

-

1 057

1 192

5,1 - 10,0

316

163

170

2 367

3 016

10,1 - 20,0

1 013

452

852

477

2 794

20,1 - 30,0

830

1 162

688

2 486

5 166

30,1 - 50,0

1 422

865

2 231

5 420

9 938

50,1 - 100,0

1 390

3 511

6 462

17 385

28 748

100,1-

510

3 738

12 596

57 684

74 528

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

227

469

1 668

27 473

29 837

2,1 - 5,0

95

-

-

730

825

5,1 - 10,0

327

65

170

2 422

2 984

10,1 - 20,0

897

434

726

753

2 810

20,1 - 30,0

753

1 104

571

1 975

4 403

30,1 - 50,0

1 451

966

2 233

6 386

11 036

50,1 - 100,0

1 541

2 944

6 110

15 820

26 415

100,1-

626

4 378

13 189

59 459

77 652

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

2010

5 917

10 360

24 667

115 018

155 962

2010 enl tidigare LBR-def.

5 828

10 360

24 667

115 018

155 873

2007

10 571

15 737

34 028

121 108

181 444

2005

14 158

18 647

36 595

118 712

188 112

2003

21 888

25 308

40 968

120 308

208 472

1999

38 890

38 474

44 644

102 372

224 380


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.