Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2010

JO 20 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Antal företag med suggor och galtar efter besättningsstorlek i juni 2010

7b. Number of holdings with sows and boars by size of herd in June 2010

Område
Storleksgrupp

Besättningsstorlek, antal suggor och galtar

 

 

1-49

50-99

100-199

200-

Summa

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

13

..

..

..

17

Uppsala

18

5

5

9

37

Södermanlands

10

..

..

..

27

Östergötlands

12

8

9

22

51

Jönköpings

13

..

..

..

22

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

14

..

..

3

21

Kalmar

15

9

7

15

46

Gotlands

11

8

4

7

30

Blekinge

15

..

..

..

22

Skåne

176

49

51

58

334

 

 

 

 

 

 

Hallands

78

22

27

21

148

Västra Götalands

66

14

29

38

147

Värmlands

5

5

4

3

17

Örebro

9

..

7

..

22

Västmanlands

3

..

..

6

13

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

13

-

..

3

17

Gävleborgs

14

3

-

-

17

Västernorrlands

4

..

..

..

8

Jämtlands

8

..

-

-

9

Västerbottens

23

..

..

3

30

Norrbottens

..

..

..

..

5

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

109

38

52

45

244

Götalands mellanbygder

106

30

26

45

207

Götalands norra slättbygder

36

15

33

49

133

Svealands slättbygder

51

14

25

29

119

Götalands skogsbygder

143

31

23

29

226

Mellersta Sveriges skogsb

21

..

..

8

37

Nedre Norrland

29

5

..

..

37

Övre Norrland

26

3

4

4

37

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

27

7

11

44

89

2,1 - 5,0

..

-

-

..

44

5,1 - 10,0

60

..

..

3

66

10,1 - 20,0

115

7

..

..

130

20,1 - 30,0

68

15

5

5

93

30,1 - 50,0

96

12

17

11

136

50,1 - 100,0

85

46

45

43

219

100,1-

28

49

86

100

263

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

16

7

11

42

76

2,1 - 5,0

..

-

-

..

19

5,1 - 10,0

60

..

..

..

65

10,1 - 20,0

114

6

5

3

128

20,1 - 30,0

69

15

4

5

93

30,1 - 50,0

107

13

17

12

149

50,1 - 100,0

98

40

43

40

221

100,1-

39

56

90

104

289

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

2010

521

138

171

210

1 040

2010 enl tidigare LBR-definition

504

138

171

210

1 023

2007

766

217

240

220

1 443

2005

1 041

259

261

220

1 781

2003

1 597

360

299

227

2 483

1999

3 036

547

328

208

4 119


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.