Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2010

JO 20 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Antal företag med slaktsvin efter besättningsstorlek i juni 2010

8b. Number of holdings with fattening pigs by size of herd in June 2010

Område
Storleksgrupp

Besättningsstorlek, antal slaktsvin

 

 

1-99

100-249

250-499

500-749

750-

Summa

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

12

..

..

-

5

19

Uppsala

14

11

7

-

7

39

Södermanlands

10

..

4

..

14

32

Östergötlands

11

5

12

7

35

70

Jönköpings

13

3

3

-

3

22

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

12

..

..

..

4

23

Kalmar

15

9

12

10

25

71

Gotlands

15

..

8

..

18

49

Blekinge

14

7

7

3

8

39

Skåne

139

42

49

43

97

370

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

77

29

35

21

50

212

Västra Götalands

69

17

31

28

87

232

Värmlands

10

..

5

..

19

39

Örebro

10

3

6

3

15

37

Västmanlands

6

..

5

..

21

34

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

14

..

..

..

..

20

Gävleborgs

23

4

3

-

3

33

Västernorrlands

7

..

4

..

..

15

Jämtlands

9

..

..

-

-

11

Västerbottens

18

..

8

5

..

36

Norrbottens

..

-

..

-

4

7

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

93

45

58

43

93

332

Götalands mellanbygder

96

24

37

31

81

269

Götalands norra slättbygder

38

12

36

24

110

220

Svealands slättbygder

53

18

25

10

72

178

Götalands skogsbygder

134

34

27

18

41

254

Mellersta Sveriges skogsb

18

5

7

3

13

46

Nedre Norrland

48

7

7

..

..

68

Övre Norrland

20

..

9

..

7

43

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

14

11

14

14

56

109

2,1 - 5,0

37

..

..

-

..

40

5,1 - 10,0

57

..

..

..

4

66

10,1 - 20,0

99

10

7

..

..

122

20,1 - 30,0

67

19

9

3

6

104

30,1 - 50,0

100

23

28

9

12

172

50,1 - 100,0

83

45

64

41

58

291

100,1-

43

37

81

66

279

506

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

9

11

13

14

52

99

2,1 - 5,0

21

-

..

-

..

23

5,1 - 10,0

53

..

..

..

5

63

10,1 - 20,0

97

6

8

..

..

117

20,1 - 30,0

68

17

7

3

7

102

30,1 - 50,0

100

25

24

9

12

170

50,1 - 100,0

97

43

58

40

56

294

100,1-

55

43

93

68

283

542

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2010

500

147

206

136

421

1 410

2010 enl tidigare LBR-definition

493

145

206

136

421

1 401

2007

758

248

265

203

463

1 937

2005

984

284

335

212

491

2 306

2003

1 402

431

439

240

481

2 993

1999

2 872

707

566

302

462

4 909


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.