Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2010

JO 20 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Antal företag med höns exklusive kycklingar efter besättningsstorlek i juni 2010

9b. Number of holdings with fowls (chickens not included) by size if herd in June 2010

Område
Storleksgrupp

Besättningsstorlek,
antal höns exklusive kycklingar

 

 

1-49

50-199

200-4999

5000-

Summa

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

131

17

5

6

159

Uppsala

121

15

..

..

142

Södermanlands

117

12

6

14

149

Östergötlands

128

13

3

51

195

Jönköpings

259

13

4

3

279

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

159

3

5

5

172

Kalmar

193

11

6

12

222

Gotlands

55

4

4

7

70

Blekinge

57

..

6

..

69

Skåne

422

31

12

27

492

 

 

 

 

 

 

Hallands

122

..

..

19

149

Västra Götalands

627

50

20

32

729

Värmlands

141

6

..

..

151

Örebro

86

15

6

11

118

Västmanlands

41

..

..

..

48

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

121

7

3

3

134

Gävleborgs

115

4

-

5

124

Västernorrlands

98

8

..

..

112

Jämtlands

77

..

-

..

83

Västerbottens

70

..

-

..

77

Norrbottens

29

-

-

-

29

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

164

11

6

33

214

Götalands mellanbygder

304

20

13

22

359

Götalands norra slättbygder

236

24

14

65

339

Svealands slättbygder

478

57

21

34

590

Götalands skogsbygder

1 248

69

32

34

1 383

Mellersta Sveriges skogsb

326

20

7

15

368

Nedre Norrland

290

17

..

..

320

Övre Norrland

123

..

-

..

130

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

193

16

9

64

282

2,1 - 5,0

737

26

7

8

778

5,1 - 10,0

789

38

8

3

838

10,1 - 20,0

668

45

13

9

735

20,1 - 30,0

287

25

11

9

332

30,1 - 50,0

215

26

18

20

279

50,1 - 100,0

199

28

17

26

270

100,1-

81

16

12

80

189

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

42

7

7

60

116

2,1 - 5,0

406

15

5

8

434

5,1 - 10,0

908

40

7

3

958

10,1 - 20,0

788

47

15

9

859

20,1 - 30,0

351

23

10

9

393

30,1 - 50,0

299

28

20

22

369

50,1 - 100,0

239

38

19

25

321

100,1-

136

22

12

83

253

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

2010

3 169

220

95

219

3 703

2010 enl tidigare LBR-definition

2 994

208

93

219

3 514

2007

3 674

236

122

213

4 245

2005

4 242

318

146

210

4 916

2003

4 745

317

156

204

5 422

1999

5 449

478

242

272

6 441


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.