Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2010

JO 20 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

10. Antal hästar och antal företag med hästar i juni 2010

10. Number of horses and number of holdings with horses in June 2010

 

Antal hästar

Antal företag med hästar

Område
Storleksgrupp

Egna

Övriga1)

Summa

 

Egna

Övriga1)

Summa

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 822

6 016

9 838

570

548

765

Uppsala

3 195

2 432

5 627

605

435

750

Södermanlands

2 258

2 267

4 525

462

361

598

Östergötlands

3 515

2 889

6 404

698

525

880

Jönköpings

3 843

2 011

5 854

863

489

1 038

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 808

1 098

3 906

557

297

666

Kalmar

3 338

1 800

5 138

626

390

773

Gotlands

1 820

695

2 515

314

182

363

Blekinge

1 222

766

1 988

262

142

320

Skåne

11 044

6 919

17 963

2 124

1 239

2 474

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 265

2 267

5 532

712

455

853

Västra Götalands

12 154

9 023

21 177

2 760

1 625

3 315

Värmlands

2 568

1 689

4 257

681

360

805

Örebro

2 298

1 714

4 012

512

342

617

Västmanlands

1 625

1 618

3 243

336

247

430

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2 051

1 499

3 550

501

313

630

Gävleborgs

2 306

1 534

3 840

614

316

702

Västernorrlands

1 712

890

2 601

444

201

495

Jämtlands

1 271

562

1 833

335

161

390

Västerbottens

1 268

678

1 946

353

181

412

Norrbottens

868

409

1 277

207

97

233

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5 224

3 856

9 079

1 034

686

1 234

Götalands mellanbygder

8 170

4 564

12 733

1 421

818

1 667

Götalands norra slättbygder

6 738

6 132

12 870

1 456

877

1 736

Svealands slättbygder

12 982

14 215

27 197

2 430

1 907

3 113

Götalands skogsbygder

21 678

12 143

33 821

4 735

2 791

5 715

Mellersta Sveriges skogsb.

5 728

3 804

9 532

1 442

874

1 739

Nedre Norrland

5 251

2 842

8 093

1 361

640

1 553

Övre Norrland

2 480

1 221

3 701

657

313

752

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, ha

 

 

 

 

 

 

- 2,0

4 464

3 583

8 047

847

623

1 042

2,1- 5,0

11 404

6 130

17 533

3 155

1 740

3 716

5,1- 10,0

14 947

8 667

23 613

3 535

2 093

4 141

10,1- 20,0

13 817

8 898

22 715

2 711

1 691

3 231

20,1- 30,0

6 262

4 392

10 653

1 127

686

1 351

30,1- 50,0

6 035

4 760

10 795

1 115

690

1 368

50,1- 100,0

6 336

5 807

12 143

1 183

734

1 493

100,1 -

4 987

6 540

11 527

863

649

1 167

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

410

128

538

88

38

96

 

2,1 - 5,0

6 177

2 910

9 086

1 871

955

2 183

 

5,1 - 10,0

16 414

9 603

26 016

4 168

2 544

4 963

 

10,1 - 20,0

15 792

11 204

26 996

3 271

2 079

3 876

 

20,1 - 30,0

7 495

4 956

12 450

1 319

846

1 590

 

30,1 - 50,0

8 010

5 817

13 827

1 305

807

1 594

 

50,1 - 100,0

7 107

6 252

13 359

1 377

839

1 704

 

100,1-

6 847

7 907

14 754

1 137

798

1 503

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket2)

 

 

 

 

 

 

2010

68 250

48 776

117 026

14 536

8 906

17 509

2010 enl tidigare LBR-definition

63 970

45 229

109 199

13 732

8 298

16 514

2007

..

..

..

..

..

..

2005

..

..

..

..

..

..

2003

..

..

95 499

..

..

16 310

1999

..

..

79 710

..

..

14 309


1) Med övriga avses hästar som inte ägs av jordbruksföretaget men som är installade eller befinner sig på bete på jordbruksföretaget vid räkningstillfället.

2) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.