Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2010

JO 20 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Antal får i juni 2010

2a. Number of sheep in June 2010

Område
Storleksgrupp

Baggar och tackor,
födda 2009 eller
tidigare

Lamm

Summa
får

Län

 

 

 

Stockholms

9 235

11 210

20 445

Uppsala

9 943

10 538

20 481

Södermanlands

12 405

13 426

25 831

Östergötlands

23 078

24 618

47 696

Jönköpings

11 551

13 360

24 911

 

 

 

 

Kronobergs

8 593

9 616

18 209

Kalmar

19 374

19 087

38 461

Gotlands

30 245

34 789

65 034

Blekinge

8 341

8 446

16 787

Skåne

27 424

30 388

57 812

 

 

 

 

Hallands

11 339

12 917

24 256

Västra Götalands

39 568

40 985

80 553

Värmlands

9 271

9 888

19 159

Örebro

11 031

12 670

23 701

Västmanlands

5 269

5 618

10 887

 

 

 

 

Dalarnas

9 065

8 612

17 677

Gävleborgs

8 607

8 076

16 683

Västernorrlands

4 548

3 837

8 385

Jämtlands

5 197

5 309

10 506

Västerbottens

4 678

4 294

8 972

Norrbottens

4 364

4 112

8 476

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10 883

11 619

22 502

Götalands mellanbygder

54 319

60 572

114 891

Götalands norra slättbygder

23 694

24 959

48 653

Svealands slättbygder

45 167

51 334

96 501

Götalands skogsbygder

85 077

91 839

176 916

Mellersta Sveriges skogsb.

23 912

23 865

47 777

Nedre Norrland

18 945

17 243

36 188

Övre Norrland

11 129

10 365

21 494

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

- 2,0

18 695

18 508

37 203

2,1- 5,0

22 860

24 827

47 687

5,1- 10,0

33 325

35 696

69 021

10,1- 20,0

44 930

49 035

93 965

20,1- 30,0

32 708

33 982

66 690

30,1- 50,0

39 479

42 372

81 851

50,1- 100,0

47 022

49 869

96 891

100,1 -

34 107

37 507

71 614

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

- 2,0

8 879

8 210

17 089

2,1 - 5,0

8 406

8 781

17 187

5,1 - 10,0

30 003

32 400

62 403

10,1 - 20,0

41 509

45 923

87 432

20,1 - 30,0

29 987

31 385

61 372

30,1 - 50,0

40 485

42 955

83 440

50,1 - 100,0

55 131

58 404

113 535

100,1-

58 726

63 738

122 464

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

2010

273 126

291 796

564 922

2010 enl tidigare LBR-definition

261 566

279 838

541 404

2007

241 686

267 235

508 921

2005

222 009

249 275

471 284

2003

210 463

237 845

448 308

1999

193 644

243 605

437 249


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.